Ders İçerikleri

Posta Hizmetleri Programı

 

Ders İçerikleri

 

I.YARIYIL

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

 

TÜRK DİLİ - I

2

0

2

2

Z

2

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ - I

2

0

2

2

Z

2

 

İNGİLİZCE I

2

0

2

2

Z

2

 

MEKTUP POSTASI

3

0

3

3

M

3

 

GENEL İŞLETME

3

0

3

3

Z

4

 

POSTA HİZMETLERİ TARİHİ VE ORGANİZASYONU

3

0

3

3

M

3

 

TEMEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

1

2

3

2

Z

3

 

MATEMATİK

3

0

3

3

Z

5

 

İSTATİSTİK

2

0

2

2

Z

3

 

TEMEL HUKUK

2

0

2

2

Z

3

 

 

 

 

 

 

 

30

II. YARIYIL

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

 

TÜRK DİLİ - II

2

0

2

2

Z

2

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ - II

2

0

2

2

Z

2

 

İNGİLİZCE II

2

0

2

2

Z

2

 

MİKRO EKONOMİ

3

0

3

3

Z

3

 

TİCARİ MATEMATİK

2

0

2

2

Z

3

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

3

0

3

3

M

4

 

POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI

2

0

2

2

M

2

 

KAYITLI POSTA GÖNDERİLERİ

2

2

4

3

M

4

 

TEBLİGAT İŞLEMLERİ

2

1

3

3

M

4

 

TEMEL İNTERNET UYGULAMALARI

1

2

3

2

Z

4

 

 

 

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

 

MAKRO EKONOMİ

2

0

2

2

Z

3

 

TELGRAF VE ACELE POSTA HİZMETLERİ

1

1

2

2

M

2

 

AYRIM, SEVK, DAĞITIM I

2

2

4

3

M

4

 

PARASAL POSTA HİZMETLERİ

2

1

3

3

M

4

 

MUHASEBE İLKELERİ

2

0

2

2

Z

3

 

İLETİŞİM TEKNİKLERİ

2

0

2

2

Z

3

 

STAJ I

0

0

0

0

Z

4

 

MESLEKİ YAZIŞMALAR

2

0

2

2

S

2

 

TİCARET HUKUKU

2

0

2

2

S

3

 

PAZARLAMA VE TANITIM

2

0

2

2

S

2

 

BEDEN EĞİTİMİ I

2

0

2

2

S

2

               

IV. YARIYL

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

 

AYRIM, SEVK, DAĞITIM II

2

2

4

3

M

4

 

KARGO HİZMETLERİ

2

1

3

3

M

4

 

POSTA TAŞIMACILIĞI

2

0

2

2

M

3

 

FİLATELİ

2

0

2

2

M

3

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2

0

2

2

M

3

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2

0

2

2

M

3

 

STAJ II

0

0

0

0

Z

4

 

BEDEN EĞİTİMİ II

2

0

2

2

S

2

 

PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

2

0

2

2

S

2

 

İŞLETME YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

2

 

HALKLA İLİŞKİLER

2

0

2

2

S

2

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ - I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

Z

2

2

Dersin İçeriği

 

Dil Bilgisi. Dilin özellikleri. Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi.

Dil-Kültür Münasebeti. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Dönemi. Dil Bilgisinin Bölümleri. Ses Bilgisi. İmla Kuralları ve Uygulaması-I. İmla Kuralları ve Uygulaması-II. Noktalama İşaretleri ve Uygulaması 1. Noktalama İşaretleri ve UygulamasıI- 2. Cümle Bilgisi 1. ve Cümle bilgisi 2. Cümle Çeşitleri. Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-1 Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-2

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Dersin Kredisi

 

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler ve Mondros’a giden yol, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı.

 

Dersin Adı

İNGİLİZCE I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

 

Dersin Adı

MEKTUP POSTASI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

3

Dersin İçeriği

Mektup Postası Genel Hükümleri, Postada Haberleşme Hizmeti, Posta Tekeli, Posta Gizliliği, PTT'nin Halka Karşı Sorumlulukları, Mektup Postası Gönderilerinin Ayrımı, Posta Yasakları, Mektuplar, Mektupların Kabul İşlemleri. Posta Kartları ve Kabul İşlemleri, Basılmış Kâğıtlar, Küçük Paketler, Gümrük İşlemleri, Körlere Özgü Yazılar, Davetiyeler, Özel Hizmetler, Uçak, Özel Ulak, Kayıtlı Taahhütlü, Postrestant, Alma Haberli, Alıcının kendisine Verilecek, Ödeme Şartlı ve Değerli gönderiler gibi gönderi çeşitlerinin incelenmesi, Mektup Postası Gönderilerinin Ücretlendirilmesi, Reklamasyon gibi konulan içermektedir.

 

Dersin Adı

GENEL İŞLETME

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

Z

4

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği:

İşletme Bilimi İle İlgili Temel Kavramalar. İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, Amaçlan ve Sorumlulukları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Kurulması, İşletme Fonksiyonları (Yönetim Fonksiyonu), Üretimi. Pazarlama, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynaklan, Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonlarının neler olduğu işlenecektir.

 

Dersin Adı

POSTA HİZMETLERİ TARİHİ VE ORGANİZASYONU

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

3

Dersin İçeriği

İlkçağda Posta ve Haberleşme, Türk Tarihinde Posta ve Haberleşme, İslam Tarihinde Posta ve Haberleşme Cumhuriyet Dönemi Posta, Telgraf ve Telefon Gelişimi, Günümüz PTT’si ve PTT işyerlerinde verilen Hizmetler, PTT’nin Organizasyon Yapısı

 

Dersin Adı

TEMEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

2

3

2

Z

3

Dersin İçeriği

Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word'de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarını kullanma, Power Point programına giriş,

 

Dersin Adı

MATEMATİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

Z

5

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, kümeler, sayı sistemleri, üslü ve köklü sayılar, özdeşlikler, denklemler(I. ve II. Dereceden denklemler, II. dereceden denklemlere indirgenebilen denklemler), eşitsizlikler (I. ve II. Dereceden eşitsizliklerin çözümleri) bağıntılar denklik bağıntısı, fonksiyonlar (fonksiyon kavramı, birebir ve örten fonksiyon kavramı bileşke ve ters fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar ve grafikleri)

 

Dersin Adı

İSTATİSTİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

Z

2

3

Dersin İçeriği

Günlük yaşantıda ve iş hayatında istatistiğin temel tekniklerini kullanarak doğru karar verme, veri toplama ve sınıflandırma, ortalama hesapları, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme, hipotez sınamaları, korelasyon ve regresyon kavramların işlenmesi.

 

Dersin Adı

TEMEL HUKUK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Hukuk nedir, neden gereklidir, yasama, yargı, yürütme, kanun nedir, nasıl kanun yapılır, hukukun bölümleri(Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk Hukuk...) Hukukun uygulanması, Hak kavramı, Hukukta sorumluluk..

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kurallar, Anlatım Bozuklukları

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi , Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk hukuk inkılâbı, Eğitim ve kültür inkılâbı, İktisadi alanda yapılmış olan inkılâp ve çalışmalar, Sosyal inkılâplar, Çok partili hayata geçme denemeleri, Türkiye’nin jeopolitik durumu, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel özellikleri ve Türkiye’nin Cemiyet – i , Akvam’a girmesi, Atatürk döneminin önemli uluslararası ittifak bağıtları: Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Tarihsel olarak Boğazlar sorunun gelişimi ve Motreux Boğazlar Sözleşmesi, Atatürk ilkelerinden milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, Atatürk ilkelerinden laiklik, devletçilik, inkılâpçılık

 

Dersin Adı

İNGİLİZCE II II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Climate and weather, seasons, clothes, likes and dislikes like verb-ing, would like, comparative, superlative, Present Continuous, Future, giving advice, currencies, diaries, infinitive of purpose, Question forms, personal, infartmation,adjectives, adveds taiking about famous people, places and inventions, Present Perfect, Present Perfect Continuous, gerund, infinitive, say and İell, Past Continuous

 

Dersin Adı

MİKRO EKONOMİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

Z

3

Dersin İçeriği

Piyasa ekonomisi çerçevesinde sektörün işletmeleri ve bireyse! faaliyetlerin ekonomik analizi, fiyat mekanizması, arz ve talep, ekonomik davranışlar optimizasyonıı, masraflar ve gelirler, pazar yapısı, faktör piyasası, gelir dağılımı, piyasa başarısızlığı ve hükümet müdahaleleri

 

Dersin Adı

TİCARİ MATEMATİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

 

Yüzde ve Binde Hesaplarını Kullanmak. Oran ve Orantıyı Hesaplamak. Karışım, Bileşim ve Alaşım Hesaplarını Yapmak. Maliyeti ve Satışı Hesaplamak. Faiz Hesaplarını Uygulamak. İskonto Hesaplarını Uygulamak.

 

Dersin Adı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Kalitenin Tanımı, Önemi, Amacı, Tarihsel Gelişimi, Kaliteyi Oluşturan Unsurlar, Kalite Sistemi, Kalite Maliyetleri, Kalite ve Rekabet ilişkileri, İstatiksel Kalite Kontrol teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi Tanımı, Amacı, Felsefesi, Tarihsel Gelişimi, TKY Öncüler, Kalite Kontrol Çemberi, Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri, Öğeleri, Klasik Yönetim Anlayışı ile Toplam Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması, Toplam Kalite Yönetim Sonuçlarının Ölçümü, Kalite Güvence Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Gelişimi İSO 9000 Standartlarında Kalite El Kitabının Yeri ve Önemi, Kalite Güvence Sistemleri ile İSO 9000 Standart Arasındaki İlişkinin Boyutu, Toplam Kalite Yönetiminde İSO 9000 Standartları Uygulamasının Yeri ve Öneminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, TKY ve Standardizasyon

 

Dersin Adı

POSTA HİZMETLERİ MEVZUATI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Posta Kanunu, Posta Tüzüğü, PTT şube yönetmeliği, PTT Acenteleri Yönetmeliği, Posta pul sayıcılarının yönetmeliği, Posta Gümrük ve Kambiyo Denetim Rehberi.

 

Dersin Adı

TEBLİGAT İŞLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Kazai ve idari tebliğ evrakının Tanımı ve Önemi, Resmi ve Adli tatil günlerinde tebliğ, Tebligat evrakının teslim yeri, Tebliğ evrakının kime tebliğ edileceği, Genel Olarak Kime tebliğ yapılacağı. Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar, ilanen tebliğ. Muhatabın bir tüzel kişi olması durumunda tebligat, Muhatabın asker bir kişi olması, Meslek ve sanat erbabına tebligat. Teslim yerinin kolay olması durumunda tebligat. Tutuklu ve hükümlülere tebligat, İmza Atamayan Şahıslara tebligat, Grev ve Lokavt ilan edilmesi halinde tebligat işlemleri Mali tebligat.

 

Dersin Adı

KAYITLI POSTA GÖNDERİLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

2

4

3

M

4

Dersin İçeriği

Kayıtlı posta gönderileri ve Kayıtsız Posta Gönderileri, Tebliğ evrakı ve mazbataları, Alma Haber Kağıtları, Posta Havaleleri, Ödemeli Şartlı Gönderiler, Sigortalı/Değerli ve Gümrüklü Mektup Postası Gönderileri

 

Dersin Adı

TEMEL İNTERNET UYGULAMALARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

2

3

2

Z

4

Dersin İçeriği

Bilişim teknolojisinin geçmişten günümüze ulaştığı noktada temel bilgi teknolojileri kavramları, bilgisayarın donanımı ve standart uygulama yazılımları konularında pratik İnternet kullanımı, e- posta, Telnet, www., Internet'te Bilgi Erişiminin nasıl yapılacağı, Web Kaynakları-Değerlendirme, E-Ansiklopedi, E-Sözlük, E-kitap, Veri Tabanları, Portallar

 

Dersin Adı

MAKRO EKONOMİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Gelir, fiyatlar ve istihdamla ilgili ekonomik analizler, ekonomik düşünce okulları, arz ve talep, ekonomik önlemler, dalgalanmalar, büyüme, para ve banka, istikrar teknikleri ve uluslararası ticaret

 

Dersin Adı

TELGRAF VE POSTA HİZMETLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Telgraf tarihi, tanımı, telgrafın kısımları. Telgrafın iletimi, Telgraf çeşitleri. Telgraf ek hizmetleri, Ücretsiz telgraflar, Telgrafın Ücretlendirilmesi. Telgraf Ücretinin tahsili,Telgraf Ücretinin iade edilmesini gerektiren haller. Telgrafın sistemden alınması, Yurt Dışına telgraf kabulü ve keşidesi, Telgrafların alıcılarına teslimi, PTT İşyerlerinin Çalışma Süreleri, Telgrafların İletimi, Dağıtımı ve Teslimi, • Acele Posta Gönderileri Acele Posta Gönderileri bekleme süreleri,APS ile istenebilecek özel hizmetler, APSM’ lerin dağıtımı ve teslimi, APG’ler için reklamasyon ve zaman aşımı

 

Dersin Adı

AYRIM, SEVK, DAĞITIM I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

2

4

3

M

4

Dersin İçeriği

Yüzey ve Uçak İle Gönderilecek Postaların Alınıp Verilmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Kayıtsız Mektup Postası Maddelerinin Kıyaslanmasında Uygulanacak Kurallar, Acele Posta Gönderileri, APG' lerin servisler arasında alınıp verilmesi. Torba/kap düzenlenmesi, Yol kâğıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması, Kapıdan Kapıya Teslim Gönderileri, Kargo Gönderileri, Kargoların şevki, Yol kağıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması. Teslim bordrosu düzenlenmesi, Yurtdışı kolilerin sevk işlemleri. Posta Sevk İşlemlerinde Görülen Düzensizlik .Hakkında Uygulanacak İşlemler.

 

Dersin Adı

PARASAL POSTA HİZMETLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Yurtiçi Havale İşlemleri, Yurtdışı havale İşlemleri, Western Union İşlemleri, Posta Çeki İşlemleri, Efektif İşlemleri, Ödeme işlemleri, înteraklif Posta Çeki İşlemleri, Günlük İşlemler, Sistem Yönetim İşlemleri

 

Dersin Adı

MUHASEBE İLKELERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Muhasebe Süreci İçindeki İşlemler, Aktif Hesapların -İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Uygulamalar, Pasif Hesapların İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Uygulamalar, Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi Ve İşleyişine İlişkin Uygulamalar, Maliyet Hesaplarının İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Uygulamalar, Muhasebede Tutulması zorunlu defterler, Ticari Belgeler Ve Muhasebe Fişleri

 

Dersin Adı

İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

İletişim Kavramı, Çeşitleri ve Modelleri, Kurma Yolları, Engel ve Problemleri, İletişim Süreci, İletişim Bilgi Teknolojileri, Bireysel ve Kurumsal Gelişim Süreçleri. Stratejik İletişim Yönetimi Yüz Yüze İletişim ve Beden Dili, İletişimde Giyimin Yeri.

 

Dersin Adı

MESLEKİ YAZIŞMALAR

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Yazılı İletişim, Yazım Kuralları, Resmi Yazılar, Resmi Yazı Türleri, İş Yazdan, İş Yazısı Türleri ve Özgün İçerikleri, özel Yazılar, özgeçmiş, Raporlar, Rapor Hazırlama Süreci, Mesleki Yazışmalarda İngilizcenin Önemi. İngilizce İş Yazısı Türleri ve Özellikleri

 

Dersin Adı

TİCARET HUKUKU

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

Ticaret hukuku kavramı ve ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, tüccar yardımcıları, cari hesap, ortaklık kavramı, ortaklığın tanımı ve unsurları, kolektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limitet ortaklıklar

 

Dersin Adı

PAZARLAMA VE TANITIM

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Pazarlama Kavramı ve Fonksiyonları, Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi, Tutundurma Karması Uygulamaları, Pazarlama Çevresi, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Stratejileri, Tanıtını, Tanıtmanın Önemi ve İlkeleri, Tanıtım ile İlgili Etkinlikler ve Mecralar, Kurumsal Tanıtım ve İmaj Geliştirme, Tanıtım Kampanyaları Planlama Süreci.

 

Dersin Adı

BADEN EĞİTİMİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

 

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

AYRIM, SEV, DAĞITIM II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

2

4

2

M

4

Dersin İçeriği

Dağıtıcıların görevleri, Servisler, Posta Gelen Servisinde kullanılan malzemeler. Ayrım kasaları, Posta gelen servisinde gönderi akışı. Posta sürücü hattı, Postada kullanılan formlar, Dağıtıma çıkarılmayan gönderiler, Dağıtıcı çalışma tablosu, Dağıtıcı tavır ve davranışları, Dağıtıcıların halkla ilişkileri, Gönderilerin dağıtımı ile ilgili gene! ilkeler, Kayıtlı ve Kayıtsız posta gönderileri, Gönderilerin teslim yerleri, Kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri, Alıcının kendisine verilecek kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri. Kayıtlı Özel Ulak ,Gönderilerinin dağıtımı, Kargo gönderilerinin teslimi, Değer Konulmuş gönderilerin teslimi, Ödeme Şartlı gönderilerin konutta teslimi, Havalelerin konutta teslimi. Değeri konulmuş mektupların havale kağıtları. Posta Gönderilerinin bekleme süreleri, Çıkış merkezine gelen gönderiler. Köy dağıtım hizmeti, APS dağıtım, Telgraf dağıtım, Posta Abone Kutuları

 

Dersin Adı

KARGO HİZMETLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Kargo nedir. Lojistik Nedir, Kargonun Önemi. Posta kargolarının tanıtımı, kargo yollama kâğıdının düzenlenmesi, Kargoların ücretlendirilmesi, kabul ve kayıt işlemleri, Kargo hesaplarının kontrolü, gün sonu ve ay sonu işlemleri, kargo postalarının düzenlenmesi ve sevk işlemleri, kargo postalarının teslim alınması, Kargoların teslim edilmesi, kargoların bekletilme süreleri, Ardiye ücreti, Kargo Yasakları Uygulama Usul ve Esasları

 

Dersin Adı

POSTA TAŞIMACILIĞI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi (ihale usul ve esaslarının tanımlanması, usul ve esasların yorumlanması, ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler), Posta hatları optimizasyon projesi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, projenin safhaları ve uygulanması), Araç takip sistemi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, sistemin safhaları ve uygulanması) Taşımacılık Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar, Postanın Güvencesi

 

Dersin Adı

FİLATELİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Pulun tanımı. Pul çeşitleri. Pulculuğun faydaları. Pulların Satış süresi. Posta pullarının damgalanma şekilleri. Posta Ücretlerinin Ödenmesinde Geçerli Sayılmayan Pullara Uygulanacak İşlemler, Pul Abonelik İşlemleri, Filateli Servisinin organizasyonu, Değerli kâğıtların hazırlanması, satılması ve filateli yayınlara abone kaydedilmesi, Filateli Servisinde tutulacak kayıtlar ve muhasebe işleri.

 

Dersin Adı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminde Temel Kavramlar, İş Analizi ve İş Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Temini, Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme, Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme, Performans Değerleme, Örgütlerde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi, Personel Güçlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret, İşçi ve İşveren Sendikalaşma, Global İnsan Kaynaklan Yönetimi

 

Dersin Adı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Müşteri kavramı, ilişki yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve bileşenlerinin öğretilmesi, Müşteri ilişkileri yönetiminin veri tabanı, gelişim süreci ve davranış karakteristikleri, vizyon ve hedefleri, CRM yazılımları ve işlevleri, İşletme Kültürü ve Müşteri İlişkileri, Müşteri İlişkileri Stratejisinin Biçimlendirilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Bilgi Akış Sistemi, Türkiye'de Müşteri İlişkilerinin Yönetimi.

 

Dersin Adı

BEDEN EĞİTİMİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

 

 

Dersin Adı

PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Protokol Kavramları, Resmi Törenlerde Protokol Kuralları, Nezaket ve Görgü Kurallarında Kullanılan Kavramlar, Tanışma ve Tanıştırılma Kuralları, Selamlaşma, Telefonda Görgü Kuralları, Yazışma Nasıl Yapılır. Davetlerin Sosyal Hayattaki Yeri, Sofra Kuralları. Hediye - Çiçek Alma Gönderme, Tiyatro ve Konserlerde Uyulması Gereken Kurallar, toplantılarda Dikkat Edilecek Kurallar, Meslek Ve İş Görgü Kuralları.

 

Dersin Adı

İŞLETME YÖNETİMİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar, Yönetim, Karar Verme ve Planlama, Yöneticilik ve Planlama, Yönetim ve Organizasyon Teorileri, Modern Organizasyon Teorisi Sistemler ve Koşul Bağımlılık Yaklaşımları, Örgütlerde Davranış ve Başlıca Süreçler, Yönetim ve Organizasyon Alanında Kaos ve Karmaşıklık.

 

 

Dersin Adı

HALKLA İLİŞKİLER

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Halkla İlişkiler Kavramı, Önemi ve İlkeleri, Tarihsel Gelişim Süreci, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler, Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler. Halkla İlişkilerin Organizasyonu ve Yönetimi, Halkla İlişkiler Süreci, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Halkla İlişkilerde Etkin Sonuç Teknikleri, Türkiye’de Kamu Kuruluşlarında ve Özel Sektördeki Halkla İlişkiler Anlayışı

DUYURULAR

Top