Ders İçerikleri

Makine Resim Konstrüksiyon Programı

 

Ders İçerikleri

 

1. YARIYILI

 

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1305001191995

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

1305001211995

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

2

0

2

2

Z

2

1305001131995

İNGİLİZCE I

2

0

2

2

Z

2

1305001352011

MATEMATİK I

4

0

4

4

Z

6

1305001372011

FİZİK

4

0

4

4

Z

4

1305001392011

TEKNİK RESİM I

5

2

7

6

M

8

1305001412011

MALZEME TEKNOLOJİSİ I

2

0

2

2

M

2

 1305001432011

*BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

2

1

3

3

S

4

2. YARIYILI

 

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1305001061995

CİSİMLERİN DAYANIMI

3

0

3

3

M

3

1305001141995

İNGİLİZCE II

2

0

2

2

Z

2

1305001201995

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

1305001221995

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

2

0

2

2

Z

2

1305001362011

MALZEME TEKNOLOJİSİ II

2

0

2

2

Z

2

1305001382011

MATEMATİK II

4

0

4

4

Z

6

1305001402011

TEKNİK RESİM II

5

2

7

6

M

7

1305001422011

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

3

1

4

4

M

4

1305001442011

*ÖLÇME VE KONTROL

2

0

2

2

S

2

1305001462013

STANDART MAKİNE ELEMANLARI

2

0

2

2

S

2

3. YARIYILI

 

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1305002252011

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

5

2

7

6

M

6

1305002272011

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

4

2

6

5

M

5

1305002292011

SAC METAL KALIP TASARIMI

3

0

3

3

M

3

1305002312011

MAKİNE ELEMANLARI I

4

0

4

4

M

4

1305002472013 

I. STAJ

0

0

0

0

Z

4

1305002332011

*BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM

3

1

4

4

S

4

1305002352011

*MEKANİZMA TEKNİĞİ

2

0

2

2

S

2

1305002372011

*ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

2

S

3

1305002392011

*TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE

3

0

3

3

S

4

1305002412011

*İŞLETME YÖNETİMİ I

3

0

3

3

S

4

1305002452013 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

S

2

 REKG001

*GİRİŞİMCİLİK-I

2

0

2

2

S

2

4. YARIYILI

 

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1305002242011

MAKİNE TASARIMI

5

2

7

6

M

6

1305002262011

HACİM KALIP TASARIMI

3

0

3

3

M

4

1305002282011

HİDROLİK PNÖMATİK

2

0

2

2

M

2

1305002302011

MAKİNE ELEMANLARI II

3

0

3

3

M

4

 1305002462013

II. STAJ

0

0

0

0

Z

4

1305002322011

*APARAT TASARIMI

2

0

2

2

S

3

1305002342011

*İLETİŞİM

2

0

2

2

S

2

1305002362011

*KALİTE GÜV. VE STANDARTLARI

2

0

2

2

S

3

1305002382011

*MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

S

2

1305002402011

*ÇEVRE KORUMA

2

0

2

2

S

2

1305002422011

*İŞLETME YÖNETİMİ II

3

0

3

3

S

5

1305002442011

*İLK YARDIM

4

2

6

5

S

6

 REKG002

*GİRİŞİMCİLİK-II

2

0

2

2

S

2

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

 

TÜRK DİLİ - I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

 

Dil Bilgisi. Dilin özellikleri. Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi.

Dil-Kültür Münasebeti. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Dönemi. Dil Bilgisinin Bölümleri. Ses Bilgisi. İmla Kuralları ve Uygulaması-I. İmla Kuralları ve Uygulaması-II. Noktalama İşaretleri ve Uygulaması 1. Noktalama İşaretleri ve UygulamasıI- 2. Cümle Bilgisi 1. ve Cümle bilgisi 2. Cümle Çeşitleri. Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-1 Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-2

 

 

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Dersin Kredisi

 

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler ve Mondros’a giden yol, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferans

 

Dersin Adı

İNGİLİZCE I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

 

Dersin Adı

MATEMATİK I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

Z

6

Dersin İçeriği

 

Bağlantılarala cebirsel işlemlerle ilgili temel işlemler, ondalık kesirlerleilgili temel işlemler, Oran ve orantı özellikleri ile ilgili temel işlemler, Denklemlerle ilgili temel işlemler,

Eşitsizliklerle ilgili temel işlemler, üstel fonksiyonlarla ilgili temel işlemler, Logaritmada ilgili temel işlemler.

 

 

Dersin Adı

FİZİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

Z

4

Dersin İçeriği

Birim sistemleri, Vektörler, kuvvet ve vomement, Denge ve denge şartları, ağırlık merkezinin bulunması, Mesnet tepkileri ve grafik çizimi, Atalet momenti, atalet momenti ile ilgili çeşitli kesit uygulamaları, Sürtünme ve eğik düzlemde denge hali,

Taşıyıcı ve kafes sistemleri, Giriş ve Newton kanunları, Hareket kanunları, Maddsel noktanın hareketi, Maddesel kanunun kinetiği, Maddesl noktaların kinetiği uygulamaları;

 

 

 

Dersin Adı

TEKNİK RESİM I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

Z

8

Dersin İçeriği

 

Resim kağıdını hazırlamak, Çizgi çeşitleri norm yazı, Geometrik çizimler ve teğet birleştirmeler, Teğet birleştirmeler ve noktanın iz düşümü, Doğruların iz düşümü, Düzlemlerin iz düşümü, Cisimlerin iz düşümü, Düzlemlerin ara kesitleri, Cisimlerin ara kesitleri, Paralel doğrular yardımıyla açınım, radyal doğrular yardımıyla açınım, Üçgenleme metoduyla açınım, Dilimlere ayırma ve koniler yardımıyla açınım, Perfekstif resimlerden, model parçalardan ve verilen görünüşlerden görünüş çıkarma, eksik görünüşleri ve görünüşlerdeki eksiklikleri tamamlama

 

 

 

 

Dersin Adı

MALZEME TEKNOLOJİSİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

 

Teknik alanda kullanılan malzemeler, Metalik malzemeler- seramik malzemeler- polimer malzemeler ve kopozit malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu, Kristal kusurlar, Saf ve ara faz veya bileşik katı çözelti, Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri, sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar, sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, Katı hal dönüşümleri, saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim, Demir sementit faz diyagramı, ve faz dönüşümleri.

 

 

Dersin Adı

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

 

2

 

2

 

Dersin İçeriği

 

İnternet ve İnternet Tarayıcısı. Elektronik Posta Yönetimi. Haber Grupları/Forumlar. Web Tabanlı Öğrenme. Kişisel Web Sitesi Hazırlama. Elektronik Ticaret. Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş. İnternet ve Kariyer. İş Görüşmesine Hazırlık.İşlem Tablosu. Formüller ve Fonksiyonlar. Grafikler. Sunu Hazırlama. Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

 

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

CİSİMLERİN DAYANIMI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

Z

3

Dersin İçeriği

 

Normal kuvvet etkisindeki elemanlar, Burulma momentine maruz elemanlar, Eğilme momentine maruz elemanlar, Birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar Düşey yüklü elemanlar, Burkulma yükleri altındaki elemanlar

 

 

 

Dersin Adı

MALZEME TEKNOLOJİSİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

 

Yumuşatma tavı ve normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı ve gerilme giderme tavı, su verme sertleştirmesi marzenzetik yapı, İzotermal dönüşüm diyagramı menevişleme, Karbürleme ile yüzey sertleştirme nitrürleme ile yüzey sertleştirme, Alevle yüzey sertleştirme endüksiyonla sertleştirme, Elastik dezerformasyon plastik defermasyon kırılma, Metalagrofik muayene için numune örneği alma kalıplama taşlama ve parlatma dağlama mikroskoplar yapısal değerlendirme, sertlik ölçme metotları, Çekme deneyi sonrası kırılma enerjisi, Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı, Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Ultrasonik muayene yöntemi, X ışını ile muayene yöntemi , Manyetik muayane yöntemi.

 

 

Dersin Adı

MATEMATİK II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

Z

6

Dersin İçeriği

 

Temel trigonometri ile ilgili hesaplamaları ve uygulamaları, Trigonometrik fonksiyonlar ile ilgili hesaplar, Temel türevle ilgili temel işlemler, Trigonemetrirk ifadelerin türevi, Fonksiyon grafikleri ile ilgili temel işlemler, Temel integralle ilgili temel işlemler, Belirsiz integral hesabı için genel kural ve özellikleri, Belirsiz integral hesabı uygulamalrı ve İntegralde değişken değiştirme metodu.

 

 

Dersin Adı

TEKNİK RESİM II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

M

7

Dersin İçeriği

 

Detay ve yardımcı görüş çizmek- Kesit görünüş çizmek- Görünüşleri ölçülendirmek- Telorans vermek- Yapım resmi antedi düzenlemek- Telorans vermek- Yapım resmi antedi düzenlemek- Tolerans vermek- Perspektif resim çizmek- Kroki resim çizmek- Montaj resim çizmek- Motaj resmi ateti düzenlemek.

 

Dersin Adı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

M

4

Dersin İçeriği

 

Bilgisayarda dosya işlemlerini yapmak- Çizim ekranını düzenlemek- görüntü komutlarını kullanmak ve birim ayarlamak- Koordinat sistemi çizim ayarları ve çizim komutlarını kullanmak- Çizim yardımcı komutlarını kullanmak- İzometrik çizim yapmak- Çizim düzeltme ve düzenleme komutlarını kullanmak- Katman komutlarını kullanmak- Ölçülendirme komutlarını kullanmak- Blok ve dış ortamdan çizim ekleme komutlarını kullanmak- Makine parçalarının yeterli görünüşlerde imalat resmini çizmek- Bilgisayarda yapım ve mon resmi çizmek- Çıktı almak

 

 

Dersin Adı

ÖLÇME VE KONTROL

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

 

Kumpaslar- Mikrometreler- açı ölçümü- Yüzey pürüssüzlüğü ölçümü- Vidaları ölçmek- Dişli çarkları ölçmek- Mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak- Şekil Tolerans kontrolü yapmak-Boyut tolerans kontrolü yapmak.

 

 

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kurallar, Anlatım Bozuklukları

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi ,   Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk hukuk inkılâbı, Eğitim ve kültür inkılâbı, İktisadi alanda yapılmış olan inkılâp ve çalışmalar, Sosyal inkılâplar, Çok partili hayata geçme denemeleri, Türkiye’nin jeopolitik durumu, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel özellikleri ve Türkiye’nin Cemiyet – i , Akvam’a girmesi, Atatürk döneminin önemli uluslararası ittifak bağıtları: Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Tarihsel olarak Boğazlar sorunun gelişimi ve Motreux Boğazlar Sözleşmesi, Atatürk ilkelerinden milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, Atatürk ilkelerinden laiklik, devletçilik, inkılâpçılık

 

Dersin Adı

YABANCI DİL II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Must/Have to/Don't have to/Should, Object Pronouns/Imperatives, Present Progressive, Present Progressive vs. Present Simple, The Weather; Describing People; Describing Places, Past Simple -ed/question form, Past Simple irregular verbs; was/were, Past Simple irregular verbs; was/were, Comparative Adjectives, Plans for The Future, Plans for The Future, Predictions, First Conditional

 

  • YARIYIL

 

Dersin Adı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

M

6

Dersin İçeriği

Taslak çizmek ve düzenlemek- 3 boyulu taslak çizimi- Katı model oluşturma-1 –Katı model oluşturma-2 – Yüzey modelleme- 3 boyutlu montaj- canlandırma ve sunum- Katı modelden teknik resim almak.

 

Dersin Adı

SAC METAL KALIP TASARIMI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

3

Dersin İçeriği

Kılavuz plakalı delme kalıpları,- Yançakılı delme-kesme kalıpları, Kılavuz kolonlu delme-kesme kalıpları- Bükme kalıpları- Çekme kalıpları- Birleşik kalıplar- Ardışık (Progresif) kalılar.

 

Dersin Adı

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

2

6

5

M

5

Dersin İçeriği

Eğe, kesici çeşitleri, ölçme kontrol ve markalama aletleri kesme ilkeleri ve çeşitleri- Malzemeye uygun kesme takımları, ayarlı zımpara taşı tezgahları, matkap bileme- Matkap çeşitleri, matkar uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı- Rayba kılavuz pafta çeşitleri, vida tarakları kılavuz ve pafta ile vida açmaişlem sırası- Torna tezgahı çeşitleri- Torna kalemleri çeşitleri punta matkabı devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası- Yüzey prüssüzlüğü, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi ölçü aletleri- Konik tornalama yöntemleri koniklik hesabı, konklik ölçme mastarları- vda çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalama ağız sayısı- Makine raybası çeşitleri tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği- Freze tezgahları, yüzey frezleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları-Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezleme emniyet tedbirleri delik büyütme aparatları- Taşlama tezgahları, taşlama taşı çeşitleri ve özellikleri, dengeleme metotları, taşın bağlama metotları.

 

Dersin Adı

MAKİNE ELEMANLARI I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

Z

4

Dersin İçeriği

Sökülemez bağlantı elemanlarını kontrol hesabı yapmak ve boyutlamak-Kaynaklı birleştirme yapım ve montaj resmi çizmek- Perçinli birleştirme yapım ve montaj resmi çizmek, standart tablolarında ölçü okumak- Sökülebilen bağlantı elemanları- Vidalı birleştirmeler- Kamalı birleştirmeler- Permo ve pimli birleştirmeler- yatak elemanları- yuvarlanmalı yatakların montaj resimlerini çizmek

 

Dersin Adı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

S

4

Dersin İçeriği

İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma takım yolunu belirleme- Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma- Kullanılacak işlemi seçme, yüzey frezleme işlemi kaba ve ara kaba frezleme işlemi delik delme işlemi- Profil frezleme işlemi kanal frezleme işlemi , hassas (finish) frezleme işlemi, Takım yollarının simülasyonu yapma- Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirleme, kullanılacak kesici takım ve takım tutucu seçme, kesici takım ve tutucu oluşturma- 4 eksen frezleme işlemi yapma, İndeksleme 4eksen işleme sürekli (simültane) 4 eksen işleme delik delme- Yüzeye profil sarma (warp) kaba frezleme yapmak, finiş frezleme yapmak, takım yollarının simülasyonunu yapma- Kullanılacak 5 eksen işlemi seçme, -yan duvar (Swarf) hassas (finiş) frezleme işlemi- NC Kodlarını türetmek için tezgah kod üretici (postprocessor)seçme, NC kodlarını türetmek CNC FREZE TEZGAHINA VERİ AKTARMA YÖNTEMLERİ.

 

Dersin Adı

MEKANİZMA TEKNİĞİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

C

2

Dersin İçeriği

 

Mekanizmalara ilişkin temel kavramlar- çeşitli mekanizma örnekleri- Mekanizma serbestlik derecesi- Uzay serbestlik derecesi- Mafsal serbestlik derecesi- hareket analizi- Mekanizma boyutlandırma kuralları- Dört çubuk mekanizması hareket analizi- Krank biyel mekanizması hareket analizi- Grashof teoremi- Krank biyel mekanizmasında uzuvlar ve tam dönme şartı- mekanizmalarda kritik bağlama açısı.

 

 

Dersin Adı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

 

Araştırma konularını seçme- Kaynak araştırması yapma- araştırma sonuçlarını değerlendirme- Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme- Sunuma hazırlık yapma- Sunumu yampa.

 

Dersin Adı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

4

Dersin İçeriği

 

3B Optik ölçme işlemi için sistemin kurulması- Kalibrasyon yapılması- Tarama yapılması- Verilen optimize edilmesi- Tersine mühendislik- Kalite kontrol yapılması- Fotogrametrik ölçüm için sistemin kurulması- Yardımcı ekipmanların konumlandırılması- Çekim yapılması- Fotografların sayısallaştırılması- Noktaların export edilmesi.

 

Dersin Adı

İŞLETME YÖNETİMİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

4

Dersin İçeriği

Mikroekonomik verileri takip etmek- Makroekonomik göstergeleri analiz etmek- Pazardaki boşlukları tespit etmek- Yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek- Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek- İşletmenin çevresini tanımak- Talep analizi ve tahmini yapmak- İşletmenin hukuksal yapısını belirlemek- İş yerinin kapasitesini belirlemek- Toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak- Tahmini gelir-gider hesabını yapmak- İş yeri ve üretim planı yapmak yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek- Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

 

 

Dersin Adı

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

 

İş güvenliği ve sağlığının tanımı ve mevzuatı- Meslek hastalıkları-Koruyucu ve önleyici tedbirler- Emisyonler çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat- İş güvenliği ve sağlığı ekipmanları- İç ortam hava kalitesi- Atıklar ve atıkları sınıflandırma- Atıkları depolama- Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri- Tehlikeli atık ve yöntemleri.

 

 

 

Dersin Adı

GİRİŞİMCİLİK I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Fizibilite çalışmaları konusunda kavramsal bilgiler.

Girişimcilerin karşılaşacağı sorunlar karşısında bilinçli olur.

İyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiğini, girişimcinin belli başlı kişilik özelliklerini tanımlayabilecektir.Yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir. Girişimcilik İle İlgili Kavramlar- Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi- Girişimci Düşüncenin Temelleri- Girişimcilik Süreci- Yaratıcılık Kavramı- Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik- Girişimcilikte Motivasyon- Bireysel Yaratıcılıkta Tutum ve Davranışlar- Örgütsel Yaratıcılıkta Yönetsel Tutum ve Davranışlar- Yaratıcılık Teknikleri - İç Girişimcilik- Girişimcinin Kaynakları

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

MAKİNE TASARIMI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

M

6

Dersin İçeriği

Çelik konstrüksiyon detay resmi- Çelik konstrüksiyon montaj resmi- Basit şematik resimlerden montaj resmi- Konstrüksiyon açıklamalı montaj resimlerinden detay resmi- Karmaşık yapılı montaj resmi- Karmaşık yapılı montaj resimlerinden detay resmi- Taşıma mekanizması tasarlamak- Kaldırma mekanizması tasarlamak- Hidrolik ve pnomatik devre- Elektrik-elekr-tronik devresi- Boru ve tüp hatları devre.

 

Dersin Adı

HACİM KALIP TASARIMI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Plastik enjeksiyon kalıpları- Şişirme kalıpları- Plastik ekstrüzyon kalıpları- Sıkıştırma kalıpları- Transfer kalıpları- Kauçuk kalıpları- Metal enjeksiyon kalıpları- Dövme kalıpları.

 

Dersin Adı

HİDROLİKVE PNOMATİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Hidrolik devre ve elemanlarını tanımak- Hidrpolik devre şeması oluşturmak- Elektropnömatik sistemler oluşturmak- Tezgahların bakım ve onarını yapmak.

 

Dersin Adı

MAKİNE ELEMANLARI II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Milve aksları boyutlandırmakve kontrol hesaplarını yapmak- Mil tasarlamak ve çizmek- Vidalı hareket iletme mekanizması tasarlama- Düz ve V kayış kasnağı çizmek- Kam çizmek- Kavrama seçmek ve çizmek- Dişli çarklarınkuvvet analizlerini yapmak- dişli çark yapım resmi çizmek.

 

Dersin Adı

APARAT TASARIMI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

Delme kalıpları- Bağlama kalıpları- Kaynak fikstirü- Kontrol fikstirü- Talaşlı imalat fikstirü- Montaj fikstirü.

 

Dersin Adı

İLETİŞİM

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Sözlü İletişim Kurmak. Yazılı İletişim Kurmak. Sözsüz İletişim Kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak. Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak. Örgüt Dışı İletişim Kurmak.

 

 

Dersin Adı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

 

Kalite kavramı- Standart ve standardisazyon- standartın üretim ve hizmet sektöründe önemi- Yönetim kalitesi ve standartı- Çevre standartı- Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim- Yönetime katılma- Süreç yönetim sistemi- Kaynak yönetim sistemi- Efgm mümemmellik modeli- Üretimde kalite kontrolü- Muayeneve örnekleme- Toplam kalite kontrol- Kontrol diyagramları- İstatiksel dağılımlar.

 

 

 

Dersin Adı

MESLEK ETİĞİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek. Etik Sistemlerini İncelemek. Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek. Meslek Etiğini İncelemek. Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek. Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek.

 

 

Dersin Adı

İŞLETME YÖNETİMİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

5

Dersin İçeriği

Planlama Yapmak. Örgütleme Yapmak, Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak. Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak. İnsan Kaynaklarını Planlamak. İşgören Adayı Bulmak. İşgöreni Seçmek. İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi Vermek. İşgören Performansını Değerleme. İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak. Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme, Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak. Üretimin Gerçekleşmesi İçin Örgütleme Yapmak. Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek. Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek. Müşteri İlkelerini Yöneltmek. Gelir Gider Hesaplarını Yönetmek. Borç ve Alacakları Yönetmek. Varlıkları Yönetmek. Kaynakları Yönetmek.

 

 

 

DUYURULAR

Top