Yüksekokul Kurulu

 

Yüksekokul Kurul Başkanı Prof.Dr. Ferudun KAYA Yüksekokul Müdürü  
Üye Öğr.Gör. Zeynep Tuba BALCIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr.Gör. Kemal KILINÇ Müdür Yardımcısı
Raportör Seyit ORAL Yüksekokul Sekreteri
Üye Doç.Dr. Fatma YILMAZ Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölüm Bşk.
Üye Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞAHİN

Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölüm Bşk.

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Bşk. V.

Üye Dr. Öğr. Üyesi Nurettin AKÇAKALE

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Teknolojileri Bölüm Bşk.

Tasarım Bölüm Bşk. V.

Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem ALTIN KARATAŞ

Makine ve Metal Teknolojileri Böl.Bşk.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek. Böl. Bşk. V.

Üye Dr. Öğretim Üyesi Onur ÖZEVİN

Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk.

Ulaştırma Hizmetleri Böl. Bşk. V.

 

DUYURULAR

Top