Yüksekokul Kurulu

 

Yüksekokul Kurul Başkanı Öğr. Gör Hakan ÇAMBEL Yüksekokul Müdürü  
Üye Öğr. Gör. Zeynep Tuba BALCIOĞLU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Nuri SEZER Müdür Yardımcısı
Raportör Seyit ORAL Yüksekokul Sekreteri
Üye Doç. Dr. Fatma YILMAZ Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölüm Bşk.
Üye Doç. Dr.  Nurettin AKÇAKALE

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Teknolojileri Bölüm Bşk.

Tasarım Bölüm Bşk. V.

Üye Doç. Dr. Muhammed ÖZ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Bşk. V.

Üye Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞAHİN

Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölüm Bşk.

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Bşk. V.

Üye Dr. Öğretim Üyesi Onur ÖZEVİN

Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk.

Ulaştırma Hizmetleri Böl. Bşk. V.

 

DUYURULAR

Top