Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 09/05/2017 tarih ve 31905 sayılı "Eurostudent VI.Anketi hk." konulu yazı ve link ekte yer almaktadır.
 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı