Tekstil Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

 

I. YARIYIL

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1328001212002

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

1328001232002

ATATÜRK İLKELERİ VE INK. TARİHİ I

2

0

2

2

Z

2

1328001252002

MATEMATİK

4

0

4

4

Z

4

1328001372011

İPLİK TEKNOLOJİSİ

4

0

4

4

Z

7

1328001392011

DOĞAL LİFLER

3

0

3

3

Z

3

1328001412011

TERBİYE TEKNOLOJİSİ

3

1

4

4

Z

4

1328001432011

DOKUMA TEKNOLOJİSİ

2

1

3

3

Z

4

1328001472011

İNGİLİZCE I

2

0

2

2

Z

2

 1328001492013

YARDIMCI MALZEMELER

2

0

2

2

S

2

II. YARIYIL

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1328001222002

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

1328001242002

ATATÜRK İLKELERİ VE INK. TARİHİ II

2

0

2

2

Z

2

1328001262011

İNGİLİZCE II

2

0

2

2

Z

2

1328001362011

YAPAY LİFLER

2

0

2

2

Z

3

1328001382011

ÖRME TEKNOLOJİSİ

1

1

2

2

Z

3

1328001402011

KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ

1

1

2

2

Z

3

1328001422011

KİMYA

2

0

2

2

Z

2

1328001442011

SELÜLOZUN ÖN TERBİYESİ

2

0

2

2

M

4

1328002462011

GİYSİ TARİHİ

2

0

2

2

S

2

1328002482011

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

2

1

3

3

S

4

 1328001562013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

S

2

1328002502011

KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL

3

0

3

3

S

3

1328002522011

KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ I

2

1

3

3

S

3

III. YARIYL

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

 1328002212013

SUNUM TEKNİKLERİ

2

0

2

2

M

2

1328022612011

TEKSTİL MAMÜLLERİNE APRE İŞLEM.

3

1

4

4

M

4

1328022632011

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

2

M

2

1328022652011

GİYSİ ÜRETİMİ I

2

1

3

3

M

3

 1328002232013

I. STAJ

0

0

0

0

Z

4

 REKG003

GİRİŞİMCİLİK

4

0

4

4

S

4

1328002292011

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

3

0

3

3

S

3

 1328022712011

ÜRETİM PLANLAMA

3

0

3

3

S

3

 1328022712011

MODA

2

0

2

2

S

2

1328002752011

KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ II

2

0

2

2

S

2

 1328002192013

ERKEK GİYSİ KALIP HAZ. TEKNİKLERİ

3

0

3

3

S

3

IV. YARIYIL

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1328022662011

PROJE TEKNİKLERİ

1

1

2

2

M

2

 1328002682013

GİYSİ ÜRETİMİ II

3

1

4

4

M

4

 1328002162013

ERKEK GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ

5

1

6

6

M

6

 1328002182013

II. STAJ

0

0

0

0

Z

4

1328022702011

KONF. ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

2

0

2

2

S

2

1328022722011

ÖRMEDE ÜRETİM VE MAL. HESAPLARI

3

0

3

3

S

3

1328022742011

KUMAŞ YAPISI

3

0

3

3

S

3

1328022762011

NUMUNE BASKI

2

1

3

3

S

4

1328022782011

ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ

3

1

4

4

S

4

1328022802011

ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI

3

0

3

3

S

3

1328022822011

MODA EĞİLİMLERİ

2

0

2

2

S

2

  1. YARIYIL

Dersin Adı

TÜRK DİLİ - I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

Z

2

2

Dersin İçeriği

 

Dil Bilgisi. Dilin özellikleri. Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi.

Dil-Kültür Münasebeti. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Dönemi. Dil Bilgisinin Bölümleri. Ses Bilgisi. İmla Kuralları ve Uygulaması-I. İmla Kuralları ve Uygulaması-II. Noktalama İşaretleri ve Uygulaması 1. Noktalama İşaretleri ve UygulamasıI- 2. Cümle Bilgisi 1. ve Cümle bilgisi 2. Cümle Çeşitleri. Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-1 Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri-

 

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Dersin Kredisi

 

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler ve Mondros’a giden yol, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferans

 

Dersin Adı

İNGİLİZCE I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

 

Dersin Adı

MATEMATİK 1

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

M

4

Dersin İçeriği

Doğal Sayılar,Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar. Cebir. Denklem ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Trigonometri. Karmaşık Sayılar. Geometri.

 

Dersin Adı

İPLİK TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

M

7

Dersin İçeriği

Harman Hesaplamaları Yapma ve Açma- Temizleme Etkinliğini Belirleme. Numune Pamuk Harmanı Hazırlama, Açma ve Temizleme Yapma. Numune Tarak Makinesini Üretime Hazırlama. Numune Tarak Makimnesinde Şerit Elde Etme. Numune Cer Makinesini Üretime Hazırlama. Numune Cer Makinesinde Şerit Elde Etme.Numune Fitil Makinesini Üretime Hazırlama. Numune Fitil Makinesinde Şerit Elde Etme. Numune Ring-İplik Makinesini Üretime Hazırlama. Numune Ring-İplik Makinesinde İplik Elde Etme. Numune Oben-End İplik makinesini üretime hazırlama. Numune oben- End İplik Makinesinde İplik Elde Etme. Numune Bobin Makinesini Üretime Hazırlama. Numune Bobin Makinesinde Bobin Formunda İplik Elde Etme.

 

Dersin Adı

DOĞAL LİFLER

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

z

3

Dersin İçeriği

Mikroskopta Elyaf Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme. Yakma İle Elyaf Cinsi ve Karışım Oranını Tespit Etme. Kuru Destinasyon İle Elyaf Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme. Kuru Destinasyon ile Elyaf Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme. Bitkisel Liflerin Özelliklerini Tespit Etme. Bitkisel Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etme. Hayvansal Liflerin Özelliklerini Tespit Etme. Hayvansal Lifleri Tanıma Testleri İile Ayırt Etme.

 

Dersin Adı

TERBİYE TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

Z

4

Dersin İçeriği

Pamuklu Kumaşa Hidrojen Peroksit Ağartması. Yünlü Mamüle Yıkama İşlemi. Polyester Kumaşa Yıkama İşlemi. Pamuklu Kumaşı Reaktif Boyarmaddeyle Boyama. Polyester Kumaşı Dispers Boyarmaddeyle Boyama. Desen Çalışması. Pigment Baskı Yapma. Pamuklu Kumaşa Yumuşatma Apsesi. Pamuklu Kumaşa Su İticilik Bitim işlemi.

 

Dersin Adı

DOKUMA TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

Z

4

Dersin İçeriği

Beyayağı örgüyü Çizmek. Dimi Örgüyü Çizmek. Saten Örgüyü Çizmek. Numune Çözgü Hesaplamalarını Yapmak. Numune Çözgü Makinesinde Çözgü Hazırlamak. Numune Çözgüyü Haşıllamak. Tahar ve Armür Planlarını Çizmek. Tahar Yapmak. Numune Kumaş Dokumak.

 

Dersin Adı

GİYSİ MALZEMELERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

0

1

1

S

1

Dersin İçeriği

Astar ve Tela. Diliş İpliği. Kapama Gereçleri. Dolgu ve Destek Malzemeleri. Süsleme Gereçleri. Etiketler. Giyimde Ambalaj. Aksesuarlar.

 

Dersin Adı

YARDIMCI MALZEMELER

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Giyimde kullanılan yardımcı malzemelerin önemi, yardımcı malzemelerin tarihçesi, astar ve telanın çeşitleri ve kullanım yerleri, dikiş ipliği çeşitleri, kapama gereçleri, dolgu ve destek malzemeleri, süsleme gereçleri, giyside kullanılan etiketler, etiket çeşitleri, etiket talimatları, giyimde ambalaj çeşitleri ve yöntemleri, kullanılan aksesuarlar, aksesuarlarda kullanılan malzemeler ve kullanım şekillerinin açıklanması.

 

  1. Yarıyıl

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kurallar, Anlatım Bozuklukları

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi , Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk hukuk inkılâbı, Eğitim ve kültür inkılâbı, İktisadi alanda yapılmış olan inkılâp ve çalışmalar, Sosyal inkılâplar, Çok partili hayata geçme denemeleri, Türkiye’nin jeopolitik durumu, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel özellikleri ve Türkiye’nin Cemiyet – i , Akvam’a girmesi, Atatürk döneminin önemli uluslararası ittifak bağıtları: Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Tarihsel olarak Boğazlar sorunun gelişimi ve Motreux Boğazlar Sözleşmesi, Atatürk ilkelerinden milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, Atatürk ilkelerinden laiklik, devletçilik, inkılâpçılık

 

Dersin Adı

YABANCI DİL II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Must/Have to/Don't have to/Should, Object Pronouns/Imperatives, Present Progressive, Present Progressive vs. Present Simple, The Weather; Describing People; Describing Places, Past Simple -ed/question form, Past Simple irregular verbs; was/were, Past Simple irregular verbs; was/were, Comparative Adjectives, Plans for The Future, Plans for The Future, Predictions, First Conditional

 

Dersin Adı

YAPAY LİFLER

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Rejenere Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek. Rejenere Liflerei Tanıma Testleri ile Ayıt Etmek. Sentetik Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek. Sentetik Lifleri Tanıma Testleri ile Ayırt Etmek. Anorganik Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek. Anorganik Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etmek.

 

Dersin Adı

ÖRME TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Temel Örme Elemanlarını Tanıma. Örme Sembol ve İlmek Yapılarını Çizme. Atkı Örmeciliğinde İlmek Oluşumlarını Çizme. Düz Örgüyü Çizme. Ribana Örgüyü Çizme. İnterlok Örgüyü Çizme. Haroşa Örgüyü Çizme. Düz El Örme Makinesini Üretime Hazırlama. Düz El Örme Makinesinde Lastik (Ribana) ve Düz Örgü Üretme.

 

Dersin Adı

KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Ana ve Yardımcı Malzeme Özelliklerini Belirleme Ana ve Yardımcı Malzemeleri Temin Etme. Kumaşları Kesime Hazırlama. Kumaşları Dikime Hazırlama. Ütü Hazırlığı Yapma. Bitmiş Ürün Kontrollerini Yapma.

 

Dersin Adı

KİMYA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Sıvıdan Ölçüm Yapma Katıdan Ölçüm Yapma.Kimyasal Maddeleri Tanıma Yöntemleri. Hidrokarbonların Uygulamalarını Yapma. Fonksiyonel Bileşiklerin Uygulamalarını Yapma. Sabun Eriyiği Yöntemi. Kompleks Metrik Yöntem Demir İyonu Kontrolü. Mangan İyonu Kontrolü Atık Suda Renk Kontrolü. Atık Suda Ph Kontrolü.

 

Dersin Adı

SELÜLOZUN ÖN TERBİYESİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

M

7

Dersin İçeriği

Ham Kontrol. Parti Oluşturma. Yakma. Makaslama. Peçete ve Meslek Hesapları. Hasıl Sökme. Kaynatma. Pişirme. Hidrojen Peroksit Ağartması. Sodyum Hipoklorit Ağartması. Kombinasyon Yaparak Ağartma. Optik Beyazlatma. Kumaş Merserizasyonu. Tüp Merserizasyon. İplik ve Çile Merserizasyonu

 

Dersin Adı

GİYSİ TARİHİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Astar ve tela. Dikiş İpliği. Kapama Gereçleri. Dolgu ve Destek Malzemeleri. Süsleme Gereçleri. Etiketler. Giyimde Ambalaj. Aksesuarlar.

 

Dersin Adı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

S

4

Dersin İçeriği

İnternet ve İnternet Tarayıcısı. Elektronik Posta Yönetimi. Haber Grupları/Forumlar. Web Tabanlı Öğrenme. Kişisel Web Sitesi Hazırlama. Elektronik Ticaret. Kelime İşlemi Programında Özgeçmiş. İnternet ve Kariyer. İş Görüşmesine Hazırlık. İşlem Tablosu. Formüller ve Fonksiyonlar. Grafikler. Sunu Hazırlama. Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

 

Dersin Adı

KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Giysi Çeşitleri. Giysi İçin Ölçü Alma. İnsan Vücut Ölçülerinde Oran-Orantı. Ölçü Tabloları. Düz Dar Etek Kalıbı. Düz Dar Etek ve Astar Şablonu, Kalıp Uygunluk Kontrolü. Düz Dar Etek Kalıbında Vücut Özelliklerine Göre Düzeltmeler. Düz Dar Etek ve Astar Seri Çizimi. Parçalı Etek Kalıbı. Tüm Pilli Etek Kalıbı. Pantolan Etek Kalıbı. Kloş Etek, Daire Etek. Koni Etek. Bilgisayarlı Kalıp Sistemindeki Fonksiyonlar. Bilgisayarlı Kalıp Sistemini Oluşturan Donanımlar.

 

  • Yarıyıl

Dersin Adı

SELÜLOZUN BOYANMASI I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

M

5

Dersin İçeriği

Renkleri Renk Özellilerini Ayırt Etme. Renk Ölçümü ve Yöntemleri. Boyama. Son İşlemler. Soğukta Boyama. Ilıkta Boyama. Sıcakta Boyama. Son İşlemler. Küpeleme. Ik Yöntemi. IW Yöntemi. IN Yöntemi. İndirgeme. Boyama. Yükseltgeme.

 

Dersin Adı

PROTEİNİN BOYANMASI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

5

Dersin İçeriği

Kuvvetli Asidik Ortamda Boyama. Orta Kuvvette Asidik Ortamda Boyama. Ön Kromlama İle Boyama. Sonradan Kromlama ile Boyama. 1.1M Kompleks Boyar Maddelerle Boyama. 1.2 Metal Kompleks Boyar Maddelerle Boyama. Yün/Poliester Karışımını Boyama. Yün/Akrilik Karışımını Boyama. Yün/Poliamid Karışımını Boyama. Protein Liflerde Renk Araştırması ve Tamiri.

 

Dersin Adı

TEKSTİL MAMÜLLERİNE APRE İŞLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

M

5

Dersin İçeriği

Şardonlama. Makaslama. Tumbler. Fırçalama. Zımparalama. Sert Tutum Apresi. Yumuşatma Apresi. Su İtici Apre. Kır İtici Apre. Yağ İtici Apre. Güç Tutuşurluk Apresi. Su Geçirmez Apre. Buruşmazlık Apresi.

 

Dersin Adı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Araştırma Konularını Seçme. Kaynak Araştırması Yapma. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme. Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme. Sunuma Hazırlık Yapma. Sunumu Yapma.

 

Dersin Adı

GİYSİ ÜRETİMİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

3

Dersin İçeriği

Kesim Talimatı Hazırlama İşlemleri, Dikim Talimatı Hazırlama İşlemleri, Baskı-Nakış Talimatları Hazırlama, Bitmiş Ürün Ölçü Talimatı Hazırlama, Bilgi ve Belge Depolama, Kumaş Serimi Yapma, Kesim Yapma, Üretime Hazırlık İşlemleri Yapma, Düz Sanayi Dikiş Makinelerini Dikime Hazırlama, Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanmak, Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanmak, Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapma, Overlok Makinesini Kullanmak, Overlok Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapma, Ütü ve Ütüleme Ortamı, Ürün Ütüsü, Kör Dikiş Makinesini Dikime Hazırlama, Kör Dikiş Makinesinin Kullanımı Kör Dikiş Makinesinin Kullanım ve Bakımı, Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları, Fermuar Teknik Çalışmaları, Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları, Fermuar Teknik Çalışmaları, Kemerle Bel Temizleme Teknik Çalışmaları, Kemersiz Bel Temizleme Teknik Çalışmaları, Etek Kesimi Yapma, Etek Dikimi Yapma ve Etek Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma.

 

Dersin Adı

PROTEİNİN ÖN TERBİYESİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Yapak Yıkama. Yünü Halat Halde Yıkama. Yapağı Karbonize. Kumaş Karbonize. İndirgen Ağartma. Optik Beyazlatma. Serisin Uzaklaştırma. İpeği Ağırlaştırma.

 

Dersin Adı

ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Temel erkek gömleği kalıbı, Erkek gömleği kol ve manşet kalıbı ,Erkek gömleği yaka, kapanma payı ve cep kalıpları, Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı, Model uygulamalı erkek gömleği seri çizimi ,Temel erkek pantolon kalıbı, Kalıp uygunluk kontrolü, Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında yapılan düzeltmeler, Erkek pantolon seri çizimi, Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı, Model uygulamalı erkek pantolonu ana ve yardımcı malzeme hesaplamaları, Temel erkek yeleği kalıbı, Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı.

 

Dersin Adı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Kalite Kavramı. Standart ve Standardizasyon. Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi. Yönetim Kalitesi ve Standartları. Çevre Standartları. Kalite Yönetim Sistemi Modelleri. Stratejik Yönetim. Yönetime Katılma. Süreç Yönetim Sistemi.Kaynak Yönetimi Sistemi. Efgm Mükemmellik Modeli. Üretimde Kalite Kontrolü. Muayene ve Örnekleme. Toplam Kalite Kontrol. Kontrol Diyagramları. İstatiksel Dağılımlar.

 

Dersin Adı

ÜRETİM PLANLAMA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

3

Dersin İçeriği

İşletme Organizasyonun Tanımı ve Alanları. İşletme Organizasyonunun Kapsamı. Organizasyon Sistemleri. Çalışma Ortamını Düzenleme. Üretim Sistemleri. Üretim Sistemi Elemanları. Üretim Sisteminin Sınıflandırılması Özellikleri. İş ve Zaman Etüdü. Üretim Planlaması. Üretim Planının Hazırlanması. Sipariş Üretiminin Planlaması. Talep Tahminleri. Dikim İşlem Organizasyonu. Üretimde MaliyetHesaplamaları.

 

Dersin Adı

KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Asorti. Pastal Planı. Simetrik Eek Kalıbı. Asimetrik Etek Kalıbı. Kalıp Uygunluk Kontrolü. Asimetrik Etek Seri Çizimi. Temel Kadın Pantolon kalıbı. Temel Kadın pantolan Seri çizimi. Kadın Pantolon Kalıbında Vücut Özelliklerine Göre Düzeltmeler. Model Uygulamalı Kadın Pantolon Kalıbı. Model Uygulamalı Kadın Pantolon Seri Çizimi.

 

Dersin Adı

GİRİŞİMCİLİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

S

4

Dersin İçeriği

Bu ders, girişimcilik teorisi ve küçük ve orta boy işletmelere yönelik işletme fonksiyonlarının değerlendirilmesini içermektedir. Temel konular; girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, fırsatların belirlenme süreci ve işletme modelinden oluşmaktadır. Ders süresince ayrıca güncel girişimci örnekleri incelenecektir.

 

Dersin Adı

SUNUM TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Öğrenciler koleksiyon hazırlığı yapma ve hazırlanan koleksiyonu sunma yöntemleri öğrenir. Vitrin dizaynı defile düzenleme, katalog hazırlama, port folyo oluşturma tekniklerini öğrenir ve uygulama yapar.

 

IV.Yarıyıl

Dersin Adı

SELÜLOZUN APRE İŞİLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Sanfor. Kalandırlama. Saydamlaştırma Apresi. Antimikrobik Apre.

 

Dersin Adı

PROTEİNİN APRE İŞİLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Dinkleme. Presleme. Dekatür. İpekli Mamüllere Yumuşaklık Avivajı. İpekli Mamüllere Sertlik Avivajı. Krablama. Güve Yemezlik Apresi. Fiksaj.

 

Dersin Adı

SENTETİKLERİN APRE İŞİLEMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Polimide Son Termofiksaj. Akriliğe Son Termofiklsaj. Poliestere

Son Termofiksaj. Antistatik Apre. Antipling Apre.

 

Dersin Adı

PROJE TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

1

1

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Proje Konusu Araştırma. Proje Bölümlerini Hazırlama. Projeyi Yazma ve Sunma.

 

Dersin Adı

GİYSİ ÜRETİMİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

3

Dersin İçeriği

Tek Sıra Düğmeli Kapama Payı Dikimi. Çift Sıra Düğmeli Kapama Payı Dikimi. Patlı Kapama Dikim İşlemleri. Oyuntulu Yaka Dikim İşlemleri. Bedene Takılan Yaka Dikim İşlemleri. Kol Yırtmacı Dikim işlemleri, Manşet Dikim İşlemleri. Kol Ağzı Dikim işlemleri. Bluz Kesimi Yapmak. Bluz Dikimi Yapmak. Bluz Son Ütü ve Son Kontrolü Yapmak. Elbise Kesimi Yapmak. Elbise Dikimi Yapmak.

 

Dersin Adı

SELÜLOZUN BOYANMASI II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Selülozik elyafı küp ve pigment boyar maddeler ile düzgün boyayabilmek için kullanılan metot, işlem ve malzemelerin anlatılması.

 

Dersin Adı

KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri. Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı. Ürün Geliştirme Bölümünde İş Akışı. Kesim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler. Dikim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Makine ve Aletler. Ütü, Paket İşlemleri ve Kullanılan Makine ve Aletler. Konfeksiyon Üretiminde Kullanılan Taşıma Sistemleri.

 

Dersin Adı

ÖRMEDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Düz Örme Makineleri için Üretim Hesaplarını yapma. Düz Örme Makineleri için Maliyet hesaplarını yapma. Düz örme Makineleri için Üretim hesaplarını yapmak. Yuvarlak örme makineleri için Maliyet hesaplarını yapmak. Çözgülü Örme Makinelerinde Üretim planlaması yapmak. Çözgülü örme makinelerinde maliyet hesaplarını yapmak. Çorap makineleri için üretim planlaması yapmak. Çorap Maliyetini çıkartmak.

 

Dersin Adı

KUMAŞ YAPISI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

3

Dersin İçeriği

Bezayağından Tüketilen örgüleri çizmek. Çözgü Ripsi çizmek. Panama örgüsü çizmek. Dimiden Türertilen örgüleri çizmek. Balıksırtı Dimi çizmek. Kırık dimi çizmek. Kesik dimi çizmek. Zigzag dimi çizmek. diyagonal dimi çizmek. Fantezi dimi örgüleri çizmek. Saten örgüsünden Türetilen örgüleri çizmek. Karışık saten örgüsü çizmek. Gölgeli saten örgüsü çizmek.

 

Dersin Adı

NUMUNE BASKI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

S

6

Dersin İçeriği

Aşındırma Baskı. Rezerv baskı. Reaktif boyar maddelerle baskı için baskı patı hazırlama. Baskı yapma. Küp boyar maddelerle baskı için baskı patı yapma. Pigment baskı için baskı patı hazırlama. Baskı yapma. Asit boyar maddeler iler baskı için baskı patı hazırlama. Dispersiyon boyar maddelerle baskı için baskı patı hazırlama.

 

Dersin Adı

ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

4

4

S

4

Dersin İçeriği

2-6 Yaş Temel beden kalıbı. 2-6 yaş elbise kalıbı. 2-6 yaş pantolon kalıbı. 2-6 yaş model uygulamalı pantolon seri çizimi 12-16 yaş tişört kalıbı. Tişört seri çizimi 12-16 yaş çocuk tayt body kalıbı. Body seri çizimi.

 

Dersin Adı

MODA EĞİLİMLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Hedef Kitle belirlemek. Hedef kitlenin beklentilerini tespit etmek. Trendleri tespit etmek. Moda kumaşları tespit etmek. Moda renkleri tespit etmek. Moda olan süsleme tekniklerini tespit etmek. Moda olan aksesuarları tespit etmek. Moda giysi formlarını tespit etmek. Üretilen yeni tekstil malzemelerini araştırmak. Giysi üretiminde yeni yöntemleri araştırmak.

DUYURULAR

Top