OKULUMUZUN TARİHÇESİ

      Gerede Meslek Yüksekokulu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 Sayılı Kanuna eklenen ek madde 16/ b  ile 1993-1994 öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Motor Programı ve İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Muhasebe Programı ile Gerede Çıraklık Eğitim Merkezi Binasında eğitim-öğretime başlamıştır.1994-1995 öğretim yılında Makine Resim Konstrüksiyon, Dericilik ve İşletmecilik Programları, 1995-1996  öğretim yılında da Bilgisayar Programcılığı açılmıştır. Daha sonra Motor programının adı Otomotiv, Muhasebe Programının adı da Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olarak değiştirilmiştir.

      1998-1999 öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuz, yapımı tamamlanan kendi kampüs alanına  taşınmıştır.  Daha sonra da otomotiv ve dericilik atölyeleri tamamlanarak öğretim için kullanıma açılmıştır.  1999-2000 öğretim yılında Tekstil Programı açılmış, ayrıca Otomotiv ve Makine Resim Konstrüksiyon Programlarının ikinci öğretimine de öğrenci alınmıştır. 2001-2002 öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzun Programlarına Kimya Teknolojisi programı eklenmiş ve Bilgisayar Programcılığı Programının ikinci öğretimi de açılmıştır. 2009-2010 öğretim yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı,   2015-2016 öğretim yılında moda bölümü altında moda tasarımı programı birinci öğretim ve moda tasarımı programı ikinci öğretim programları açılmıştır. 2016-2017 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında Posta Hizmetleri Programı birinci öğretim ve Posta Hizmetleri Programı ikinci öğretimi açılmıştır. Bu program ile  posta sektöründe görev alacak alanında bilgili, görev bilinci yüksek, sorumluluk sahibi ve eğitimli insan gücünün yetişrilmesi amaçlanmaktadır. 2017-2018 öğretim yılında öğrenci sayımız artarak  2.305 olmuştur.

     2017-2018 öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuzda  eğitim verilen birinci öğretim  program türleri sayısı 11’e ve ikinci öğretim program türleri sayısı 5 olarak toplam 16’ya ulaşmıştır. Eğitim kadrosunda  da yeni programlara alınan öğretim elemanları ile artışlar olmuştur. Bilgisayar laboratuarlarında donanımlar yenilenmiş ve açılan yeni programlar için yeni bir bilgisayar laboratuarı eklenmiştir. Okulumuz için önemli bir eksiklik olan ve 04 Mayıs 2012 tarihinde yapımı tamamlanarak açılışı yapılan spor salonu öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

     Okulumuzda eğitim öğrenci merkezli olarak sürdürülmektedir. Verilen eğitimin kalitesinin artırılması yönetim olarak esas amacımız olmuştur. Öğrencinin eğitim süresince rahat ve güvenli bir ortamda eğitim alması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun için serbest zamanlarında öğrencinin zamanını değerlendireceği, spor salonu, kütüphane, Wi-Fi, internet salonu ve masa tenisi salonları, öğrenci etkinlik salonları oluşturulmuştur. Kafeterya hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması için sürekli denetim ve kontroller yapılmaktadır. Öğrenciler sosyal etkinliklerle kültürel yönden gelişmesine özen gösterilmektedir. Bunun için seminer, konferans ve sempozyumlarla sosyal konularda öğrenciler aktif tutulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin Üniversitemiz ana kampüsünde yapılan spor etkinliklerine katılımının sağlanmıştır ve öğrencilerimiz sportif faaliyetlere katılım için özendirilmektedir. Gerede kampüsü içerisinde de bölümler ve eğitim programları arası futbol, voleybol, basketbol,tenis turnuvaları ile sportif etkinlikler sürdürülmektedir.

      Meslek Yüksekokulumuzda teknik eğitim alanında verilen programlarda öğrenciler sanayi kuruluşlarını ziyaret etmektedirler. Burada verilen eğitimle öğrencilerimizin ileride görev alacakları sanayi kuruluşlarını yakından görmeleri sağlanmaktadır. Okulumuzda teknik ve idari konularda yetişen öğrencilerimizin staj programlarına önem verilmekte ve stajlarını sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi takip edilmektedir.

         Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek, çağa uygun, üstün nitelikli işgücünü yetiştirmek ve ekonomiye kazandırmaktır. Bunun için de okulumuzun sanayi ile bütünleşme olanakları araştırılmaya devam edilmektedir. Mevcut programlarda eğitim-öğretimin kalitesini daha da arttırmak alt yapının sürekli yenilenmesi ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesine çalışılmaktadır.. Özellikle demode olan araç - gereçlerin sürekli yenilenmesi yoluna gidilmektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı