Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesi gereği Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinden staj yapma zorunluluğu olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Melih Gökçek Kültür Merkezi salonunda İSG uzmanı Koordinatör Bilgehan ŞAHİN tarafından verilmiştir.

İki günlük eğitim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel konular, teknik konular ve sağlık konuları anlatılmıştır. İlk gün öğrencilere ön değerlendirme testi, ikinci gün son değerlendirme testleri verilerek cevaplandırılması istenilmiştir. On altı saat süren eğitim sonunda katılan tüm öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi verilmiştir.

 

   


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı