Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 09/05/2017 tarih ve 31905 sayılı "Eurostudent VI.Anketi hk." konulu yazı ve link ekte yer almaktadır.
 

Abant İzzet Baysal University - Gerede Vocational School © 2017 Back to top