Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan problemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme, zaman kaybını en aza indirme, kurum ve iş dünyasındaki değişimi günün şartlarına en uygun hale getirme ve sürdürülebilirliğinin sağlanması aşamasında yer alacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Bu noktadan hareketle okutulan dersler; İşletim sistemlerini ve temel yazılımları iyi kullanma becerisi kazandırma, Donanım ve bilgisayar bakımını yapabilme, Ağ kurulumunu imkanları dahilinde gerçekleştirebilme, Programlama dillerini kullanarak yazılım yapma ve yazılım destek elemanı olabilme becerisi kazanma, İş dünyasının vazgeçilmezi olan web sayfalarını oluşturabilme, Veritabanı yönetimi ve veritabanı yönetim sistemlerini kavrayabilme kabiliyetleri kazandırma doğrultusunda işlenmektedir. 


Bolu Abant İzzet Baysal University - Gerede Vocational School © 2018 Back to top