AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulunda 05.12.2017 tarihi Salı günü saat:10.00’ da Meslek Yüksekokulu Amfi Salonunda ‘İlk Yardım’’  ile ilgili konferans düzenlendi. Konferansa Gerede Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÖZTOPRAK, çok sayıda akademik personel, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ilçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. İbrahim ŞAHİN; ilk yardımın önemini, acil durumlarda aranması gereken telefonlar, ilk yardımın temel uygulamaları,  ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardımcının müdahalede yapması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Yoğun katılım gösterilen konferans Dr. İbrahim ŞAHİN’ in katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

  


Bolu Abant İzzet Baysal University - Gerede Vocational School © 2019 Back to top