Deri Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

I Yarıyıl

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1303001412011

GENEL KİMYA

3

0

3

3

M

4

1303001432011

DERİ ÜRETİM PROSESLERİ -I

3

0

3

3

M

4

1303001392011

MİKROBİYOLOJİ

2

0

2

2

Z

4

1303001352011

DERİ HİSTOLOJİSİ

3

0

3

3

M

4

1303001372011

KOLLEGEN KİMYASI

2

0

2

2

M

4

1303001171995

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

1303001191995

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

2

0

2

2

Z

2

1303001232005

MATEMATİK

3

0

3

3

Z

4

1303001111995

İNGİLİZCE I

2

0

2

2

Z

2

II Yarıyıl

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1303001422011

ANALİTİK KİMYA

2

1

3

3

Z

4

1303001041995

ORGANİK KİMYA

3

0

3

3

M

4

1303001402011

MİNERAL TABAKLAMA

3

0

3

3

M

3

1303001382011

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - I

5

2

7

6

M

7

1303001362011

DERİ ÜRETİM PROSESLERİ -II

3

0

3

3

M

4

1303001101995

DERİ MAKİNALARI

2

0

2

2

M

2

1303001181995

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

1303001201995

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

2

0

2

2

Z

2

1303001121995

İNGİLİZCE II

2

0

2

2

Z

2

III Yarıyıl

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1303002152011

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - II

5

2

7

6

M

7

1303002202009

BİTKİSEL TABAKLAMA

3

0

3

3

M

3

1303002172011

DERİLERDE FİZİKSEL TESTLER

2

0

2

2

M

2

1303002192011

DERİ YARDIMCI MADDELERİ

2

0

2

2

M

2

1303002212011

DERİ BOYALARI VE BOYAMA TEKNİKLERİ

3

0

3

3

M

3

1303002232011

BÜYÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

3

0

3

3

M

3

1303002352013 

I. STAJ

0

0

0

0

Z

4

1303002252011

*MESLEKİ İNGİLİZCE

2

0

2

2

S

2

1303002272011

*ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

2

S

2

1303002292013 

*İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

S

2

1303002332011

*BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

2

1

3

3

S

4

 REKG003

*GİRİŞİMCİLİK

4

0

4

4

S

4

1303002402011

*MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

S

2

IV. Yarıyıl

             

D.Kodu

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

UKD

Z/M/S

AKTS

1303002222011

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - III (DERİ BİTİM İŞLEMLERİ)

3

2

5

4

M

6

1303002242011

DERİLERDE KİMYASAL ANALİZLER

2

0

2

2

M

2

1303002262011

DİPLOMA TEZİ

2

0

2

2

M

2

1303002282011

KÜÇÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

3

0

3

3

M

3

1303002302011

KÜRK İŞLEME TEKNOLOJİSİ

3

0

3

3

M

3

 1303002462013

II. STAJ

0

0

0

0

Z

4

1303002322011

*DERİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI

2

0

2

2

S

2

1303002342011

*MALİYET HESAPLARI

2

0

2

2

S

2

 1303002362013

*DERİ SANAYİ VE ÇEVRE

3

0

3

3

S

2

 1303002382013

*İŞLETME YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

3

 1303002442013

*ÜRETİM PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

2

0

2

2

S

2

 

  1. Yarıyıl

 

Dersin Adı

GENEL KİMYA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Madde, Madde Özellikleri ve Ölçümler. Atomik Yapı, Atom Numarası ve Periyodik Kanun, Kimyasal Bağlar, Bileşiklerin Sınıflandırılması, Kimyasal Eşitlikler ve Kantitatif İlişkiler, Çözeltiler Kimyasal Kinetikler ve Kimyasal Eşitlikler.

 

Dersin Adı

DERİ ÜRETİM PROSESLERİ -I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Dericiliğin Tarihçesi, Deri Üretim Prosesleri, Kesim, Yüzüm, Konservasyon İşlemi ve Özellikleri, Suyun Dericilikteki Önemi, Islatma-Yumuşatma İşlemi ve Özellikleri, Kıl Giderme-Kireçlik İşlemi ve Özellikleri, Kireç Giderme İşlemi ve Özellikleri, Sama İşlemi ve Özellikleri, Yağ Giderme İşlemi ve Özellikleri

 

Dersin Adı

MİKROBİYOLOJİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

3

Dersin İçeriği

Mikro-organizmaların yaşam koşulllar, Bakteriler, virüsler, Mantarlar, Mikroorganizmaların beslenme biçimleri, Ham deride gelişen mikroorganizmalar, Deri işlenti aşamalarında görülen mikrobiyolojik olaylar

 

Dersin Adı

DERİ HİSTOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

5

Dersin İçeriği

Derinin histolojik ve morfolojik yapısı ve Epidermis, Dermis, Hipodermis, Deride bulunan epidermoidal yapılar, Derinin Lifsi yapısı, Kılın Yapısı, Farklı Hayvan Türlerine Ait Derilerde Histomorfolojik Ayırıcı Özellikler i, Büyükbaş hayvan derileri Sığır derileri, Büyükbaş hayvan derileri, Diğer büyükbaş deriler, Küçükbaş Hayvan derileri ve yapısı, Kürklük Hayvan derileri ve yapısı, Eğzotik Hayvan derileri ve yapısı, Derilerin korunması konservasyon, Konservasyon hataları

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler ve Mondros’a giden yol, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferans

 

 

Dersin Adı

MATEMATİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

Z

4

Dersin İçeriği

Sayılar (Doğal sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel sayılar ve Ondalık sayılar) ; Üslü sayılar ; Köklü Sayılar ; Cebirsel İfadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma ve Rasyonel İfadeler; Fonksiyonlar ; Birinci Dereceden Denklemler ; İkinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ;

 

Dersin Adı

YABANCI DİL I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn’t, Must, Mustn’t, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

 

  1. Yarıyıl

 

Dersin Adı

ANALİTİK KİMYA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

Z

4

Dersin İçeriği

Analitik Kimyada temel kavramlar, Çözeltiter, Çözünürlük Kavramı, Fornalite, Normalite, Molarite Kavramları, Asitler -Bazlar, Asit -Baz Dengesi, pH-poH Kavramları, Denklemler, Hidroliz ,Tampon Çözeltiler, Titrasyon, Konsantrasyon, Gravimetrik analiz, Analitik verilerin değerlendirilmesi.

 

Dersin Adı

ORGANİK KİMYA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

3

Dersin İçeriği

Hidro Karbonlar, Alkoller, Aromatik Hidrokarbonlar, Organik Asitler, Esterler, Alkoller, Aldehitler, Ketonlar, Halojenürler, Fenoller, Amino Asitler, Proteinler., Polimerler,

 

Dersin Adı

MİNERAL TABAKLAMA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

 

 

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Tabaklama Olayı ve Önemi, Tabaklama Maddelerinin Sınıflandırılması, Mineral (Anorganik) Tabaklama Maddelerinin Genel Özellikleri, Krom Tabaklamanın Mekanizması, Krom tabaklama Maddelerinin Üretimi, Krom Tabaklamanın Kimyası, Bazifikasyon, Maskeleme, Diğer Mineral Tabaklama Yöntemleri: Alüminyum Tabaklama Maddeleri ve Özellikleri; Zirkonyum Tabaklama Maddeleri ve Özellikleri; Demir Tabaklama Maddeleri ve Özellikleri; Titan Tabaklama Maddeleri ve Özellikleri; Demir Tabaklama Maddeleri ve Özellikleri;

 

Dersin Adı

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - I

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

M

5

Dersin İçeriği

Küçükbaş ve Büyükbaş Derilerin Islatma, Kıl Giderme, Kireçlik, Kireç Giderme, Sama, Yağ Alma, Pikle, Tabaklama Işlemi, Bazifikasyon, Nötralizasyon, Boyama, Retanaj Işlemleri ,Yağlama Işlemleri, Kürklük Derilerin Islatma, Yün Kırkma, Etleme Sama, Yağ Alma, Pikle, Depikle, Ara Yağlama, Tabaklama Işlemi, Bazifikasyon, Nötralizasyon, Yün Boyama, Tüy Boyama Retanaj Işlemleri ,Yağlama Işlemleri, Mekanik Işlemleri

 

Dersin Adı

DERİ MAKİNALARI

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Pervaneler, Dolaplar, Sülfürleme Makinesi, Sıkma Makineleri, Yarma Makineleri, Traş Makinesi, Kurutma Makineleri, Germe Makineleri, Boyama Makineleri.

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kurallar, Anlatım Bozuklukları

 

Dersin Adı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Genel bir giriş, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi , Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk hukuk inkılâbı, Eğitim ve kültür inkılâbı, İktisadi alanda yapılmış olan inkılâp ve çalışmalar, Sosyal inkılâplar, Çok partili hayata geçme denemeleri, Türkiye’nin jeopolitik durumu, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel özellikleri ve Türkiye’nin Cemiyet – i , Akvam’a girmesi, Atatürk döneminin önemli uluslararası ittifak bağıtları: Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Tarihsel olarak Boğazlar sorunun gelişimi ve Motreux Boğazlar Sözleşmesi, Atatürk ilkelerinden milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, Atatürk ilkelerinden laiklik, devletçilik, inkılâpçılık

 

Dersin Adı

YABANCI DİL II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

Z

2

Dersin İçeriği

Must/Have to/Don't have to/Should, Object Pronouns/Imperatives, Present Progressive, Present Progressive vs. Present Simple, The Weather; Describing People; Describing Places, Past Simple -ed/question form, Past Simple irregular verbs; was/were, Past Simple irregular verbs; was/were, Comparative Adjectives, Plans for The Future, Plans for The Future, Predictions, First Conditional

 

III Yarıyıl

 

Dersin Adı

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - II

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

5

2

7

6

5

5

Dersin İçeriği

Modaya ve özel amaca yönelik deri işleme reçetelerinin uygulanması

 

Dersin Adı

BİTKİSEL TABAKLAMA

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

4

3

Dersin İçeriği

Bitkisel tabaklamaya giriş, Bitkisel tabaklama maddelerinin elde edilmesi, Bitkisel Tabaklama, Maddelerinin Genel Kimyasal Özellikleri, Bitkisel Tabaklama Maddelerinin Deriye Bağlanması, Derinin yapısı ve Tabaklama öncesi işlemlerin etkisi, Difüzyon Üzerine Etkili Olan Faktörler, Fiksayon Üzerine, Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Tanenler, Bitkisel Tanenler, Köselede kullanılan ekipmanlar, Tabaklama öncesi işlemler, Bitkisel Tabaklama Yöntemleri, Tabaklama Sonrası İşlemler

 

Dersin Adı

DERİLERDE FİZİKSEL TESTLER

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

4

2

Dersin İçeriği

Ham deri Türleri ve Mamül Deri Özelliklerine Etkisi, Mamul Deri Türleri, Kalite Kontrol İle İlgili Genel Kavramlar, Standart ve Standartizasyon, Kondüsyonlama, Örnek Alma, Derinin Yapısal Ve Boyutsal Özelliklerinin Tayini, Derinin Mekanik (Mukavet) Özelliklerinin Tayini, Deride Alansal Uzama, Deride Sürtme Haslığı Testleri, Derinin Su Karşısındaki Davranışları, Statik Su Dayanımı, Dinamik Su Dayanımı, Derinin Hava ve Su Buharı Geçirgenliği, Derinin Isı Karşısındaki Davranışları, Büzülme Sıcaklığı Testi

 

Dersin Adı

DERİ YARDIMCI MADDELERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

3

2

Dersin İçeriği

Deri üretiminde yardımcı maddeler: Tanımı, sınıflandırılması, Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Ve Sınıflandırılması; Non-İyonik Yüzey Aktif Maddeler ve Sınıflandırılması; Katyonik Yüzey Aktif Maddeler ve Sınıflandırılması; Dispersiyon ve emülsiyonlar; Sınır Yüzey Gerilimi; Emülgatörlerin Karakteristikleri, Dispersiyon ve Emülsiyonlar: Emülsiyonların Stabilitesi, Emülsiyon Tipleri, Yağ Giderme Maddeleri: Organik Çözücüler, Emülgatörler, Yağ Giderme Maddeleri: Enzimatik Yağ Giderme, Yağlama Maddeleri: Sınıflandırma, Aranan Özellikler, Yağlama Maddeleri: Doğal ve Sentetik Yağlama Maddeleri,

 

Dersin Adı

DERİ BOYALARI VE BOYAMA TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

4

3

Dersin İçeriği

Renk, Işık Ve Renkli Görme, Renk Teorisi, Renk Ölçümünün Esasları, Standart Işıklar, Renk Sistemleri. Renk Ölçüm Cihazları, Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Suda Çözünen Boyarmaddelerin Genel Özellikleri Azo Boyarmaddeleri, Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Suda Çözünen Boyarmaddelerin Genel Özellikleri Anyonik Boyarmaddeler, Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Suda Çözünen, Boyarmaddelerin Genel Özellikleri Direk Boyarmaddeler, Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Katyonik Boyarmaddeler , Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Metal-Kompleks Boyar Maddeler, Deri Boyarmaddelerinin Sınıflandırılması Reaktif, Dispers Boyar Maddeler, Boya Yardımcı Maddeleri, Deri Boyamadaki Değişkenler, Deri Alt Işlentilerinin Boyama Üzerine Etkisi, Derilerin Dolapta Boyanması

 

Dersin Adı

BÜYÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

4

3

Dersin İçeriği

Büyükbaş Derilerde Islatma, Kılgiderme, Kireçlik, Kireç Giderme, Sama, Yağ Alma, Pikle, Tabaklama Işlemi Ve Tabaklama Maddeleri , Bazifikasyon, Nötralizasyon, Boyama, Retanaj Işlemleri ,Yağlama Işlemleri, Su Geçirmez, Nubuk, Mobilyalık Deri , Bitkisel Işlenti Vb. Işlenti Teknolojileri.

 

Dersin Adı

MESLEKİ İNGİLİZCE

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

Ham deri ve Mamul Deri Tipleri; Deri Yaş İşlem Proseslerine İlişkin Teknik Terimler; Deri Bitim İşlemleri ile İlişkil Teknik Terimler; Mekanik İşlemlerle ilgili Teknik Terimler;

 

Dersin Adı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

Araştırma Nedir? Amaç Ve Yöntemleri; Araştırmada Temel Kavramlar; Araştırma Konusu Seçimi; Araştırmanın Planlanması; Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Verilerin Sınıflandırılması, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Araştırmayı Sunma, Sunumun Amaç, İçerik Ve Organizasyonu Üzerinde Odaklanma, Sunumun Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji İle Desteklenmesi, Sunumlarda Yapılması/ Yapılmaması Gerekenler, İzleyici/ Katılımcıların Tanımı, Sunumun Etkileşimli Hareket Planı - Yazılım Ve Sunum

 

Dersin Adı

İŞ GÜVENLİĞİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

2

Dersin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, İşletmelerde Sağlıkla İlgili Sorunlar, Nedenler ve Korunma Yolları, İşletmelerde Güvenlikle İlgili Sorunları Nedenleri ve Korunma Yollarıİş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Türleri, İş Sözleşmesinin İptal Edilebilmesi, İş Sözleşmesinin İptal Edilebilmesi, Fazla Çalışma Sebepleri, İş İlişkisinde Tatil ve İzinler, İş İlişkisinin Çocuk ve Genç İşçiler Yönünden Düzenlenmesi, İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi, Fiziki Tehditler (İşyeri Güvenlik), Kişisel koruyucu araçlar

 

 

Dersin Adı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

3

3

S

4

Dersin İçeriği

Ders kapsamı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, Bilgi çağı ve bilgi sistemi ve sistem kavramları hakkında bilgi verilmesi, Bilgisayarın tarihi gelişimi, Günümüz Bilgisayar Teknolojisinin geçirdiği evreler., Bilgisayarı Yapısı, Temel Bileşenleri ve Çalışma Mantığı. Donanım Nedir? , Bilgisayar donanımı hakkında bilgi verilmesi, Bilgisayar yazılımı hakkında bilgi verilmesi. , İşletim Sistemleri; Windows tabanlı işletim sistemlerine genel bakış , Windows işletim sisteminde, klasör oluşturma, silme taşıma ve denetim masası Word Hakkında Temel Bilgi ve Word’de Dikkat Edilmesi Gerekenler, Word Hakkında Temel Bilgi ve Word’de Dikkat Edilmesi Gerekenler, Excel Hakkında Genel Bilgi, Excel’le İlgili Uyarılar, Excel Hakkında Genel Bilgi, Excel’le İlgili Uyarılar, Power point sunum hazırlama

 

Dersin Adı

GİRİŞİMCİLİK

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

4

0

4

4

S

4

Dersin İçeriği

Bu ders, girişimcilik teorisi ve küçük ve orta boy işletmelere yönelik işletme fonksiyonlarının değerlendirilmesini içermektedir. Temel konular; girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, fırsatların belirlenme süreci ve işletme modelinden oluşmaktadır. Ders süresince ayrıca güncel girişimci örnekleri incelenecektir.

 

  1. YARIYIL

 

Dersin Adı

DERİ ÜRETİM PRATİĞİ - III (DERİ BİTİM İŞLEMLERİ)

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

2

5

4

M

5

Dersin İçeriği

Finisaj kimyasallarının sınıflandırılması, Pigmentler ve diğer renklendiriciler, Binderler, binderler çeşitleri, film oluşumu, Sulu sistem finisaj yardımcıları, Finisaj yardımcıları ( vakslar, doldurucular, matlaştırıcılar) ve finisajın görünüm ve tutumuna etkileri, Apre malzemeleri, Apre yardımcıları, Finisajda mekanik uygulamalar, Finsaj uygulamaları (finisaj teknikleri, moda finisaj uygulamaları)

 

Dersin Adı

DERİLERDE KİMYASAL ANALİZLER Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

3

Dersin İçeriği

Laboratuvar hakkında genel bilgi ve cam malzemelerin, cihazların tanıtımı, deriden kimyasal analizler için numune alma yöntemleri, deride uçucu madde tayini, deride kül tayini, deride suda çözünen maddeler tayini, deride suda çözünen maddelerde ph tayini, deride yağ tayini, deride krom oksit tayini, suda sertlik tayini, Derilerde haslık özelliklerinin tayini

 

Dersin Adı

KÜÇÜKBAŞ DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Giriş Ve Giyisilik Derilerin Tanıtılması, Küçükbaş Derilerin Yapısal Özellikleri Koyun Keçi Domuz, Islatma-Yumuşatma Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Kireçlik-Kıl Giderme Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Kireç Giderme-Sama-Yağ Giderme Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Pikle-Tabaklama Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Bazifikasyon-Nötrazlizasyon Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Retenaj-Yağlama- Boyama Amacı Pratikte Yapılışı İşlem Kontrolleri İşlem Hataları, Giysilik Derilerden Beklenen Özellikle, Süet Deri Işlenti Teknolojileri, Keçi Derisi işlentisi

 

Dersin Adı

KÜRK İŞLEME TEKNOLOJİSİ Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

M

4

Dersin İçeriği

Kürklük derilerin tanımı, Kaliteli Kürklük derilerde aranan özellikler. Kürklük ham deri çeşitleri, deri, yün ve kıl özellikleri: Ülkelere göre ham deri tipleri; strüktürel ve kimyasal özellikleri, Konservasyon işlemleri, Kürk üretiminin genel prensipleri; Kimyasal ve mekanik işlem basamakları, Kürklük Derilere Uygulanan Tabaklama Öncesi İşlemler: Asort, Islatma yumuşatma, yün yıkama, Yünte mizleme, santrifüj, yaş kırkım, etleme, Yağ giderme işlemleri, Kürklük Derilere Uygulanan Tabaklama Öncesi İşlemler: Pikle, strüktür açma, depikle, sama, yağ giderme işlemleri, Kürklük Derilerin Tabaklanması: Pikle, tabaklama ve bazifikasyon işlemleri, Kürklük Derilere Uygulanan Tabaklama Sonrası İşlemler: Yaş taş, Retenaj, Nötralizasyon, yağlama, Yaş açkı sıkma, Kurutma, Ara kurutma mekanik İşlemleri: Tav, açkı, budama, yün ütüleme, kuru kırkım, kuru yağ giderme, nemlendirme, açkı, zımpara, Kürklük Derilere Uygulanan Tabaklama Sonrası İşlemler: Retenaj, Nötralizasyon, Yün Boyama, Süet Boyama, Kürklük Derilere Uygulanan Tabaklama Sonrası İşlemler: Yün rezerv boyama, farklı renk ve desen efektleri, Kürk üretiminde karşılaşılması muhtemel sorunlar ve çözüm yöntemleri: Kıl veya yün dökme, Keçeleşme, yağ sıvaşması, koku, tutum bozuklukları, yün ve süette boyama düzgünsüzlükleri, Tıbbi ve döşemelik amaçlı kürkler: Genel özellikleri ve üretim yöntemleri

 

Dersin Adı

DERİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

Pazarlama ve pazarlama eylemi, pazarlama sistemi, Pazar türleri ve seçimi, mal marka ve moda kavramları, Dağıtım ve dağıtım kanalı, Fiyat fiyat politikaları, Satış türleri ve reklam Uluslar arası pazarlama, Hizmet pazarlaması,

 

Dersin Adı

MALİYET HESAPLARI Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

S

3

Dersin İçeriği

Maliyet Hesaplamalarının Amaçları, Maliyet Hesaplarının Muhasebe ile İlişkisi, Maliyet Hesaplama Sistemleri, Fiili maliyet-standart maliyet, Önmaliyet-Kesin maliyet, Tam maliyet-kısmi maliyet, Birim maliyet- toplam (sipariş) maliyeti, Maliyet Türleri Hesapları, Malzeme maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim giderleri maliyetleri, Gider Yerleri Hesapları, Gider Dağıtım Tablosunun Hazırlanması, Birim Maliyet Hesaplama Sistemler

 

 

Dersin Adı

ÇEVRE KORUMAŞ GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

2

3

Dersin İçeriği

Çevre ve Çevre Koruma ile ilgili Genel Tanımlar; Atıklar ve Çeşitleri; Atık su ve Katı Atık Kirlilik Parametreleri; Deri Sanayinin Atık Profili; Deri Sanayi Atık Sularının Arıtılması; Deri Sanayi Katı Atıklarının Değerlendirilmesi; Hava Kirleticileri; Çevre Dostu Deri Üretim Yöntemleri; ÇED Raporları

 

 

Dersin Adı

İŞLETME YÖNETİMİ 2Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

3

S

4

Dersin İçeriği

Yönetim Sürecinin tarihsel gelişimi, Başlıca yönetim düzeyleri, Yöneticilerde bulunması gereken Özellikler, İş Analizleri ve İş Tanımları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Başlıca yönetim biçimleri, İletişim ve İletişim Modelleri, Liderlik, Liderlerin güç kaynağı, Motivasyon, Planlama, Denetleme yöntemleri, Ücretlendirme

 

 

Dersin Adı

DİPLOMA TEZİ Ş GÜVENLİĞİ’le İlgili Uyarılar

Dersin Kredisi

Te

Uy

D.Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

2

M

2

Dersin İçeriği

Diploma tez konusuna yönelik çalışmalar

DUYURULAR

  • Adres:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu, 14030 Gerede / BOLU
  • Tel: +90 374 311 3228 / +90 374 311 5585 Fax: +90 374 311 6560
  • Email: gmyoibu.edu.tr
Top