2020-2021 Yılı Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimize Duyuru

27 Ağustos 2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YGS ve LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ DUYURU. !

I. KAYIT İŞLEMLERİ

2020- YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1) KAYIT TARİHLERİ;

*Elektronik kayıt www.turkive.gov.tr web adresinden, 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında,

*Kayıt yaptırmada sorun yaşayanlar 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında, yapılacaktır.

2) ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT);

* Öğrenciler için e-kayıt zorunludur. (e-kayıt sistemi üzerinden kayıt yapamayan öğrenci üniversiteye gelerek kaydını şahsen yaptırabilecektir.)

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkive.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

* Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

* E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

* E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

* 31 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 05 Ekim 2020 tarihinden sonra kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

3) ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ (İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) :

Öğrenim ücretleri 28 Eylül – 04 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi bir şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır)

4) KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

Üniversitemiz programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5) KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR;

• 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

• İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),

• Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

6) ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

7) SAĞLIK RAPORU ZORUNLU OLAN PROGRAMLAR;

31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihinde şahsen kayıt yaptıracaklardır. * Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik programına kayıt için “eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli yoktur” ibaresi bulunan tam teşekküllü resmi bir hastaneden, heyet raporu alınması gerekir. * Spor Bilimleri Fakültesi’ne kayıt için “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt için, Spor Yapmasında Tıbbı yönden sakınca yoktur” ibaresi bulunan Resmî Kurumlardan, Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekir. II. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ; Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler “ön kayıt” işlemi yapmayacaklardır.

III. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler. Bu Durumda;

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Lise diploması veya yeni tarihli (En fazla 6 ay süreli) geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği. (Ortaöğretim kurumlarından bütünleme veya ek ders sınavlarına gireceğine dair belgelerini getirecekler.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, (eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını) belgeleyen heyet raporu ile kayıt yaptırmaya geleceklerdir.

IV. WEB ŞİFRE E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra “ bys.ibu.edu.tr “ adresinden öğrenci şifrelerini oluşturabileceklerdir. V. DERS KAYDI Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “ bys.ibu.edu.tr “adresinden 28 Eylül-04 Ekim 2020 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir. Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 28 Eylül-04 Ekim 2020tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. İş Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

VI. YABANCI DİL HAZIRLIK

01-11 Eylül 2020 Akademik yıl başlangıcı yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik ve/veya seviye tespit sınav başvuruları * 14 – 18 Eylül 2020 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri I-II Muafiyet Sınavına giriş için başvurular 15 – 16 Eylül 2020 Akademik yıl başlangıcı yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavı 28 Eylül 2020 Arapça hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı 30 Eylül 2020 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri I-II Muafiyet Sınavı Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 15 – 16 Eylül 2020 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

VII. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır. İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2020-2021eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

VIII.MUAFİYET Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 07-21 Eylül 2020 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler Üniversitemiz Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

IX. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

1- Üniversitemiz Mengen Yerleşkesindeki öğrenci yurtlarına Başvurular, kayıt tarihlerinde üniversitemiz http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php web adresinden yapılacaktır.

2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

 

NOT: Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. Üniversitemiz 2020-2021eğitim-öğretim yılı günü başlayacaktır.

Telefon : 0 374 254 1000 – (Dâhili)1158 / 1160 / 1161

Faks : 0 374 253 4643

Ayrıca Sorunlarınız İçin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail gönderebilirsiniz.

DUYURULAR

Top