2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları ile ilgili DUYURU

09 Ağustos 2019

I. KAYIT İŞLEMLERİ 2019- YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusun dayapılacaktır.

1) Kayıt Tarihleri; E-Kayıtlar 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında turkive.gov.tr web adresinden, Üniversiteye gelerek şahsen kayıty aptıracaklar ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördüğü birimde yapılacaktır.

2) Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) :Öğrenim ücretleri 23 – 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte İşBankasının Türkiye'de bulunan herhangi bir şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.)yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.(öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır)

3) Elektronik Kayıt(e-kayıt);* Öğrenciler için e-kayıt zorunludur. (e-kayıt sistemi üzerinden kayıt yapamayan öğrenci üniversiteye gelerek kaydını şahsen yaptırabilecektir.)* E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.* E-kayıt yaptıracak öğrenciler 19 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkive.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.* Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yapamayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıthaklarını kaybedeceklerdir.* E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.* E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.* 19 - 21 Ağustos 2019 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 30 Eylül 2019 tarihinden sonra kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

4) KAYıT TARIHINDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCILER;Üniversitemiz programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5) Kayıt yaptıramayacaklar;

1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, 

İki veya üç yıllık bir yükseköğretimprogramını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamışolanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.), 

Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğiniyapmamış olanlar.

Bir Yükseköğretim Kurumunda aynı anda “örgün ön lisans” ve ya “örgün lisans” programına kayıtlı öğrenciler.

6) Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi 2. öğretim öğrencileri 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında sağlık raporunu Öğrenciİşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

7) Şehit ve Gazi ve çocukları belgeleri;27.06.2018 tarih ve 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde yer alan kanuna tabi olan öğrenciler öğrenim harcından muaf sayılacaklardır.(E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi 2. öğretim öğrencileri 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili kanun kapsamında olduklarını gösteren belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

8) Sağlık Raporu Zorunlu Olan Programlar; 19-23 Ağustos 2019 tarihinde şahsen kayıt yaptıracaklardır.*Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik programına kayıt için “eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli yoktur” ibaresi bulunan tam teşekküllü resmi bir hastaneden, heyet raporu alınması gerekir.* Spor Bilimleri Fakültesi’ne kayıt için “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptırmasında, Spor Yapmasında Tıbbı yönden sakınca yoktur” ibaresi bulunan Resmi Kurumlardan,Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekir.

II.ÖN KAYIT İŞLEMLERİ;Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler “ön kayıt” işlemi yapmayacaklardır.Kayıt işlemleri 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde E-devlet kayıt sistemi üzerinden ya da elektronik kayıt yaptıramayan öğrenciler Üniversitemize şahsen gelerek 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt yaptıracaklardır.

III.ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN; E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler.

 

Bu Durumda;

1)Adaylarınkayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıtyapılmaz.

2)İlanedilmiş tarihlerde kayıtyaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıtyapılmaz.

 

Şahsen Başvurularda Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Lise diploması ve ya yeni tarihli (En fazla 6 ay süreli) geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylıörneği.( Ortaöğretimkurumlarından bütünleme veya ek ders sınavlarınagireceğine dair belgelerini getirecekler.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, (eğitim süresince ve daha sonra bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını) belgeleyen heyet raporu ile kayıt yaptırmaya geleceklerdir

IV. WEB ŞİFRE E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra “ bys.ibu.edu.tr “ adresinden öğrenci şifrelerini oluşturabileceklerdir.

V. DERS KAYDI Öğrencilerimiz,E-Kayıt işleminin ardından “ bys.ibu.edu.tr “ adresinden 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir.Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. İşBankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

VI. YABANCI DİL HAZIRLIK Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet sınavları;

İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet sınavı 25 Eylül 2019 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda,

Arapça hazırlıksınıfı muafiyet sınavı23 Eylül 2019 tarihinde İlahiyat Fakültesi’ in de, yapılacaktır.

Sınavlara girmek zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen ya da başarısız olanlar bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimine alınır.Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 17 – 18 Eylül 2019 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

VII. İZİN/KAYIT DONDURMA Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 23-30 Eylül 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretimyılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

VIII.MUAFİYET Daha önce bir başka yüksek öğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler Üniversitemi Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasınakatılır.)

IX. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

1- Üniversitemiz Mengen Yerleşkesi öğrenci yurtlarına Başvurular, kayıt tarihlerinde üniversitemiz http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php web adresinden yapılacaktır.

2-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurularhttp://kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

NOTHer eğitim-öğretimyılıbaşında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrencikatkıpayı(Eğitimyılı uzayan I. Öğretimöğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarınakayıtyaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar

DUYURULAR

Top