-->

SAMSUN’A GİDEN YOL KONFERANSI

14 Mayıs 2019

            Meslek Yüksekokulumuzda Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı münasebetiyle etkinlik olarak Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞAHİN tarafından Meslek Yüksekokulumuz Amfi Salonunda “SAMSUN’A GİDEN YOL” konulu konferans verilmiştir.

             Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞAHİN konuşmasında  “19 Mayıs bir başlangıçtır, bir dönüm noktasıdır. M. Kemal ATATÜRK’ün, milli mücadeleyi anlatırken ilk cümlesi ‘1919 senesi Mayısının 19. Günü Samsun’a çıktım’ ile başlar. Bu başlangıç bir büyük yıkılış ve çöküş yaşandığı için gerçekleşmiştir. I. Dünya Savaşı Osmanlı Devletinin yıkılışı olmuştur. Savaşın bitiminden sonra Türk Milleti için Samsun’a giden yeni bir yol açılmıştır. Bu yol dört şeritli bir yoldur. 1. Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. 2. Anadolu dört bir yandan işgale başlanmıştır. 3. Milli kurtuluş çabaları doğmuş, cemiyetler oluşturulmuştur. 4. M. Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmek fikriyle Samsun’a gidişi gerçekleşmiştir. Mondros Mütarekesi Osmanlı Devletinin boynuna geçirilmiş bir idam ipi olmuştur. İtilaf Devletleri mütarekeyi tanımayarak Anadolu’yu paylaşmaya başlamışlardır. Millet başı kaygısına düşmüş, hem silaha sarılmış hem de bir araya gelerek cemiyetler kurmuştur. M. Kemal Paşa İstanbul’da kaldığı 6 ay boyunca aktif siyasetin içinde olmuştur. Yerli yabancı basına demeçler vermiş, herkes ile görüştüğü gibi Padişah ile de 5 defa görüşmüştür. Anadolu’ya geçme fikrini her zaman taşımış ve asker arkadaşlarıyla istişarelerde bulunmuştur. Nihayet bir fırsat çıkınca bunu iyi değerlendirmiş ve 19 Mayıs 1919’da Sabah 6.00’da Samsun’a çıkmıştır.”

 

 

DUYURULAR

Top