Tanıtım

İşletme Yönetimi Programı


İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

 

 


İşletme Meslek Elemanının Tanımı 


Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.


Genel Olarak İşletme Meslek Elemanının Kazanacağı Bilgiler


•İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
•İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
•Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
•İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
•Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
•Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
•İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
•Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
•Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
•Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
•Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
•İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.


Genel Olarak İşletme Meslek Elemanının Kazanacağı Beceri ve Alışkanlıklar

 

 


•Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
•Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
•İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
•Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
•Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
•Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
•Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
•Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.

DUYURULAR

  • Adres:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu, 14030 Gerede / BOLU
  • Tel: +90 374 311 3228 / +90 374 311 5585 Fax: +90 374 311 6560
  • Email: gmyoibu.edu.tr
Top