Tanıtım

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

 Muhasebe Meslek Elemanı: Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir.

 Muhasebe Meslek Elemanının Nitelikleri:

 • Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme.
 • Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 • Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 • Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.

Beceri ve Alışkanlıklar

 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.
 • Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 • Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler

 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi

Kazananlara Bilgi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar. Meslek elemanı unvanı teknikerlikle denktir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinin üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayıp, 3 yıllık bir stajın sonunda Mali Müşavir olabilme yolunu açmış olmaktadırlar. Bununla birlikte mezunlarımız, üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilmektedirler.

DUYURULAR

 • Adres:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu, 14030 Gerede / BOLU
 • Tel: +90 374 311 3228 / +90 374 311 5585 Fax: +90 374 311 6560
 • Email: gmyoibu.edu.tr
Top