Tanıtım

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

AMAÇ:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede  Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nın amacı, değişen ve gelişen ortama göre kaliteli bir meslek eğitiminin gereği olarak otomotiv teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine sahip, araç bakım ve onarımında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sistemin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojileri alanında teorik ve pratik bilgi ve beceriye yeterli düzeyde sahip, Türkiye’nin endüstriyel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, teknolojik gelişmeleri takip edip okuyabilen, girişken, öz güvenli, sorumluluklarını bilen, sorgulayıcı ve çözüm bulucu nitelikte insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

TANITIM:

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü bu araçların tüm yönleriyle incelenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerleri ile organize olarak öğretim ve ticari faaliyetlerin yürütülmesini üstlenecek yetide, vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Öğrencilerin pratik yönden geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye  imkânlarından faydalanılmakta hem de bölgemizde mevcut olan otomotiv sanayisinin imkânlarından faydalanılmaktadır.                                  

 Bu amaçla öğrencilerimize 14 haftalık gerek uygulamalı gerekse teorik dersler verilmektedir.

 Ana ve yan sanayi hemen hemen her seviyedeki otomotiv fabrikalarında eşdeğer sayılabilecek teknikerler unvan ve sorumluluklarda görev alabilirler. Otomotiv sektörü üretim ve satış sonrası hizmet birimleri, servis ve satış noktaları olarak adlandırılabilir ve eğitim merkezlerinde çalışabilir. Bu birim grup liderliğinde servis müdürü, satış ekip lideri, yedek parça, servis atölye müdürü, birçok sorumluluk ve görev alanında personel eğitimi almaktadır. Araç muayene istasyonları ve teknisyenleri şef yardımcısı olarak çalışabilirler. Otomotiv sektörü işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ara eleman çalışabilecek kuruluşlardan bazılarıdır.

Tam zamanlı/ve 3+1 Ders Müfredat Sisteminde öğrenim gören öğrencilerimiz 3 dönem teorik ve okul içi uygulamalı ders alacaklar ve 1 dönem sektörde "işyeri eğitimi" ve "işyeri uygulaması" yapma imkanına sahip olacaklardır. Bu sistem ile öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş hayatına daha kolay adapte olabileceklerdir.

Okulumuzda uygulanan 3+1 eğitim modeli ile her öğrenci staj için 14 hafta harcıyor. Bu sayede öğrencilerimiz tecrübe kazanarak mezun olmanın avantajlarını yaşarlar. Öğrencilerimizin birçoğu uzun dönem stajlarını tamamladıkları fabrikalar tarafından işe alınmaktadır.

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

 

Motorlu Araçlar ve  Ulaştırma Teknolojileri sektörü, dünyada en hızlı ve en çok gelişen sektördür. Otomotiv sektörü aynı zamanda en yeni teknolojilerin uygulama alanıdır. Otomotiv sektörü, ülke ekonomilerinin lokomotif sektörü ve temel istihdam alanlarından biridir. Sektördeki gelişmeler ve hızlı büyüme; yeni istihdam alanları oluşturmakta, yeni yatırımların yapılmasını sağlamaktadır. Kârlı bir sektör olmasından dolayı marka ve ürün çeşitliliği artmakta, bu da nitelikli eleman ihtiyacında artış meydana getirmektedir.

 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Otomotiv Teknikeri” unvanını alırlar.

 

Otomotiv Teknikeri karayolu taşımacığında ve tarımda kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişidir.

 

Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koyar,

 

Parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır,

 

Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri alır.

 

MESLEK LİSELERİNİN:

 

Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel),

 

İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü,

 

Uçak Bakım, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor,

 

Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor),

 

Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme,

 

Makine Model, Makine Ressamlığı, Model, Modelcilik bölümlerinden mezun olanlar ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar “Otomotiv Teknolojisi” ön lisans programına  girebilirler.

 

Giriş koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI:

 

Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayi ve yan sanayide iş bulma olanakları vardır.

 

Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

 

Otomotiv üretimi yapan fabrikalardan, oto yan sanayinde ve satış sonrası servislerde iş hayatına atılanlar tecrübe ve yeteneğine göre kısım şefi veya servis şefi olarak da çalışabilmektedirler.

 

Araç teknik servis hizmetlerinde operatör veya   formen,

 

Bakım-onarım işlerinde operatör veya formen.

 

Otomotiv ekipman operatörlüğü,

 

Otomotiv imalat endüstrisinde operatör veya formen,

 

Teknik resim okuma-çizme,mesleki yabancı dil kullanabilme,

 

Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanımı,

 

Hidrolik-pnömatik sistem alanlarında,

 

Hava ve kara astsubaylıklarında,

 

Otomotiv ve yedek parça ticarethanelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı olarak çalışabilirler.

 

EDİNİLEN UNVAN :OTOMOTİV TEKNİKERİ, ÖN LİSANS

YETERLİLİK DÜZEYİ:ÖN LİSANS

YETERLİLİK ŞARTLARI :Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 120 ECTS krediyi tamamlamış ve FD ve FF notunun olmaması gerekmektedir. Ayrıca 30 günlük stajını tamamlamış olmalıdır.

                                                                                                                                                                                                           

Meslekte İlerleme

 

Dikey Geçiş Sınavı ile geçilebilen Programlar

Otomotiv Teknolojisi Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

Otomotiv Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları: 

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Uçak Gövde-Motor

Uçak Gövde-Motor Bakım

Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.

 

DUYURULAR

Top