Tanitim

Kimya Teknolojisi Programı

Bu program, ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar. Bu proğramın öğrencileri kimya, ilaç ve halk sağlığı alanlarında çalışmak üzere, laboratuar teknisyeni, kalite kontrol analisti yada araştırma asistanı olarak yetişir. Donanımlı olarak yetişen teknikerler, pazarlama, üretim ve tüketim alanlarında görev alabilirler. Tekniker ünvanını alan mezunlar Kimya, Petrokimya, İlaç Kimyası, ve Teksil endüstrisinde çalışma imkanına kavuşurlar. Proğram Katılımcılarına  30 günlük staj yapma imkanı sağlanır. Mezun konuma gelen öğrenciler mesleki yeterliliklerini artırmak için Dikey Geçiş Sınavına katılabilir ve ilgili fakültelere geçiş yaparak, Kimya Mühendisi, Çevre Mühendisi, Biyokimya uzmanı ve Kimyager ünvanını alabilirler.

 

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar.

Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. 

Kimya Teknikeri

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

Görevleri

 • Kimya mühendisleri veya Kimyagerler tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar,
 • Kromatografi, Spektroskopi, Fiziksel ve kimyasal ayırma tekniklerini kullanarak kimyasal bir prosesin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar,
 • Fabrikalar gibi üretim tesislerinde kimyasal işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleşmesinde rol alarak, Kimyager ve mühendise yardımcı olur,
 • Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,
 • Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,
 • İşletme raporu tutar.

Kullanılan Cihazlar

 • Etüv,
 • külfırın,
 • santrifuj,
 • Distile su cihazı,
 • pH metre,
 • UV-Visible spektrofotometre
 • elektronik terazi,
 • su banyosu

Mesleğin Getirdiği Özellikler

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,
 • Tedbirli,
 • Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,
 • Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,
 • Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların "Kimya", "Kimya Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca görülen derslerin yanısıra öğrenciler; eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

Meslekte İlerleme

Bu programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde "Kimya", "Kimya Mühendisliği", "Biyokimya", "Çevre Mühendisliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

Bölümümüz kontejanı 40 kişidir.

DUYURULAR

Top