Misyon & Vizyon

Misyon

Ulusal ve evrensel değerler ışığında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve

teknolojik gelişimi için; endüstride çalışabilecek, etik değerlere bağlı , nitelikli, meslek bilinci ve sorumluluğu olan,

Atatürk  İlkeleri ve Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı yaratıcı, üretken, farklı disiplinlerle iletişim

kurabilen, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri

izleyebilen  bireyler yetiştirmek gerekli alt yapıyı oluşturmak ve sürdürmek, çevre ve topluma katkıda bulunmak,

sosyal etkinlikler düzenleyerek, halkı mesleki ve sosyal konularda bilinçlendirmek.

 

Vizyon

   Başta sanayi olmak üzere paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip,

   Yeni teknolojik sistemleri kullanabilen teknik donanımlı öğrenciler yetiştiren,

   Kaynakları zengin,

   Öğrenci ve öğretim üyelerinin memnuniyeti yüksek,

   Mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen saygın bir Meslek Yüksekokulu olmak. 

DUYURULAR

Top