Birim Kalite Komisyonu

GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Kalite Komisyonu

 

TÜM SÜREÇLER

Öğr. Gör. Hakan ÇAMBEL

Müdür V.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

Öğr. Gör. Zeynep Tuba BALCIOĞLU

Müdür Yard.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Öğr. Gör. Nuri SEZER

Müdür Yard.

TOPLUMSAL HİZMET SÜREÇLERİ

Öğr. Gör. Zeynep Tuba BALCIOĞLU

Müdür Yard.

İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ

Seyit ORAL

Yüksekokul Sekreteri

Öğrencilerle  İletişim, İç Paydaş Katılımı

Esra NARSUNLU

Öğrenci Temsilcisi

Katılımın  Yaygınlaştırılması

Doç. Dr. Nürettin AKÇALAKE

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı

Katılımın  Yaygınlaştırılması

Doç. Dr. Fatma YILMAZ

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı

Katılımın  Yaygınlaştırılması

Doç. Dr. Muhammed ÖZ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V

DUYURULAR

Top