İş Akış Şemaları

 

 

Gerede Meslek Yüksekokulu İş Akış Şemaları
 Birim Web Sorumlusu Tıklayınız
 Teknik Servis Tıklayınız
 Basın Halkla İlişkiler Tıklayınız
 Disiplin Kurulu Tıklayınız
 Gelen Evrak Tıklayınız
 Giden Evrak Tıklayınız
 İlişik Kesme Süreci Tıklayınız
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tıklayınız
 Mezuniyet İşlemleri Tıklayınız
 Müdür Sekreterliği Tıklayınız
 Öğrenci Ders Seçme ve Kayıt Süreci Tıklayınız
 Posta İşlemleri Tıklayınız
 Sürekli İşçi Temizlik Personeli Tıklayınız
 UBYS Birim Sorumlusu Tıklayınız
 Yönetim Kurulu Tıklayınız
 Yüksekokul Kurulu Tıklayınız
 Öğrenci Konseyi  Tıklayınız 
 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi   Tıklayınız  
 Ayakkabı Tasarım ve Üretim Saya Atölyesi   Sorumlusu   Tıklayınız  
 Belge Çoğaltma   Tıklayınız  
 Ders Açma   Tıklayınız  
 Ders Yükü Belirlenmesi   Tıklayınız  
 Form ve Dilekçe Hazırlama   Tıklayınız  
 Haftalık Ders Programı Hazırlama   Tıklayınız  
 İlan ve Afiş Duyurusu   Tıklayınız  
 Mezun Öğrencilerin Belge Talebi   Tıklayınız  
 Öğrenci Dilekçe Talebi    Tıklayınız   
 Öğrencinin İntibak İşlemleri    Tıklayınız   
 Öğrenci Sağlık Rapor İşlemleri     Tıklayınız    
 Sınav Programı Hazırlama     Tıklayınız    
 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Depo  Sorumlusu     Tıklayınız    
 Kazan Dairesi     Tıklayınız    
 Akademik Teşvik Ödeneği     Tıklayınız    
 Bireysel Emeklilik Sistemi     Tıklayınız    
 Ek Ders Ödeme İşlemleri    Tıklayınız   
 Emeklilik Yolluk Ödeme    Tıklayınız   
 Staj, İşyeri Uygulaması ve İşyeri Eğitimi     Tıklayınız    
 Arşiv     Tıklayınız    
 Hususi Damgalı Pasaport     Tıklayınız    
 Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri     Tıklayınız    
 Kıst Maaş Ödeme     Tıklayınız    
 Kişi Borcu     Tıklayınız    
 Maaş Avans Kapatma     Tıklayınız    
 Maaş Ödeme     Tıklayınız    
 Nafaka ve İcra İşlemleri     Tıklayınız    
 Nakil Bildirim     Tıklayınız    
 Naklen Gelen Personele Yolluk Ödeme     Tıklayınız    
 Ölüm Yardımı     Tıklayınız    
 SGK Kesenek İşlemleri     Tıklayınız    
 Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Ödeme     Tıklayınız    
 Kütüphane     Tıklayınız    
 Santral     Tıklayınız    
 Beslenme Hizmetleri Aylık     Tıklayınız    
 Doğalgaz Faturası Ödenmesi      Tıklayınız     
 Doğrudan Temin      Tıklayınız     
 Elektrik Faturası Ödenmesi      Tıklayınız     
 Telefon Faturası Ödenmesi      Tıklayınız     
 Dayanıklı Taşınır Zimmet Verme       Tıklayınız      
 Dayanıklı Taşınır Zimmetten Düşme       Tıklayınız      
 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı       Tıklayınız      
 Devir Yoluyla Malzeme Girişi       Tıklayınız      
 Hurdaya Ayırma       Tıklayınız      
 Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi       Tıklayınız      
 Sayım ve Devir       Tıklayınız      
 Tüketim Malzeme Çıkışı       Tıklayınız      
 Yıl Sonu İşlemleri       Tıklayınız      
 Beslenme Hizmetleri       Tıklayınız      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURULAR

Top